Laadpaal vervangt aggregaat bij bouw

Het is mogelijk om tijdens bouwwerkzaamheden een laadpaal in te zetten als stroompunt ter vervanging van een aggregaat. Er is wel een verloopkabel nodig om de werktuigen aan de paal te koppelen. Maar dan is het gebruik eenvoudig: aansluiten en de laadsessie via een laadpas starten. Gemeenten kunnen dit gebruik van laadpalen op de bouw in het bouwbestek opnemen. Houd dan wel rekening met het volgende:

  • Het gebruik van een laadpaal is aanzienlijk goedkoper dan het gebruik van een aggregaat, afhankelijk van het gebruik en vermogen zo’n €75,- per dag. De aanschaf van een verloopkabel is gering, de prijs daarvan ligt rond de €140,-.

  • Je kunt ook aannemers via de aanbesteding stimuleren of verplichten de aggregaat te vervangen door gebruik van de laadpaal. Verloopkabels zijn onder andere verkrijgbaar via laadkabelfabriek.nl

  • Het gebruik van laadpalen met een niet vergrendelde krachtstroomkoppeling is buiten het bouwterrein in de openbare ruimte niet toegestaan. Op dit moment zijn er nog geen vergrendelde verloopkabels. De kabel kan dus makkelijk ontkoppeld worden. Er wordt gewerkt aan een krachtstroomstekker met vergrendelbare koppeling. Ook kan er gekozen worden voor een langere kabel tussen de Type 2 stekker (in de laadpaal) en de krachtstroom CEE-stekker zodat deze achter het bouwhek gekoppeld kan worden. Zolang de laadpaal op het bouwterrein staat, is dit geen probleem.

  • Verrekening van de gebruikte stroom vindt plaats via de laadpas. Deze kan de aannemer zelf bij een willekeurige serviceprovider aanvragen.

  • Door de afwezigheid van een aggregaat is er veel minder geluidsoverlast van de bouwwerkzaamheden. Omwonenden hebben dus minder klachten. De enige eventuele weerstand zou kunnen komen van EV-rijders, die de laadpaal tijdelijk niet kunnen gebruiken.

  • Overleg al in een vroeg stadium met de Charge Point Operator (CPO) over de mogelijkheden. Vanwege de gegarandeerde en continue stroomafname zullen de meeste CPO’s voor dit gebruik openstaan, maar sommige CPO’s hebben dit gebruik in hun voorwaarden uitgesloten.

  • Het gebruik van laadpalen als aggregaat is maatwerk. Beoordeel dus samen met de aannemer de situatie. Bij rioolwerkzaamheden in gemeente Utrecht zijn de bemalingspompen op de laadpaal aangesloten. Dit werkt uitstekend, omdat een continu laag vermogen nodig is. Werktuigen waarbij daarentegen in korte tijd veel vermogen nodig is, kunnen niet zomaar worden aangesloten.

  • Als het vermogen van een laadpaal wordt overschreden, levert dit geen gevaarlijke situatie op. De schakelautomaat zorgt ervoor dat de paal afslaat, deze moet echter wel door de CPO weer ter plekke worden ingeschakeld in de kast. Het gevraagde vermogen mag het vermogen van de laadpaal niet overschrijden. Meestal is dat 11 kW.

  • Er zijn ook verloopstekkers naar ‘normale’ stopcontacten (schuko) verkrijgbaar. Deze zijn echter niet veilig omdat het vermogen van de laadpaal te hoog is voor het gebruik van normale stekkers. Gebruik altijd krachtstoomstekkers van minimaal 32 Amp.

  • Als je het gebruik van laadpalen als aggregaat wilt opnemen in beleid, is het goed om daar meerdere gemeentelijke afdelingen bij te betrekken. Denk aan de afdelingen mobiliteit, duurzaamheid en stadswerken.