Laadplein met deelauto’s, V2G én particulier stroom

Een laadplein dat wordt gevoed met elektriciteit opgewekt door zonnepanelen op een particulier pand, waarbij de auto´s dankzij de Vehicle to Grid-techniek kunnen dienen als buffer van groene stroom, én waaraan een concept met deelauto´s is gekoppeld. Het gebeurt in Maastricht. Het idee voor dit slimme laadplein is afkomstig van architect Mathieu Bruls. Na jarenlange voorbereiding, en met ondersteuning van gemeente Maastricht en programmabureau Zuid-Limburg, is het laadplein per 6 oktober operationeel.

“Ik geloof in elektrisch vervoer en ik geloof in deelauto’s”, vertelt Mathieu Bruls over zijn initiatief. “Bovendien heb ik een pand in eigendom met tachtig zonnepanelen op het dak; dat levert een overmaat aan energie op voor het gebouw alleen.” Aldus ontstond het idee om voor de deur van het pand een laadplein aan te leggen, voorzien van lokaal opgewekte groene stroom. In samenwerking met eerst Limburg Elektrisch en later We Drive Solar, is daar de component bi-directioneel laden (Vehicle to Grid) aan toegevoegd. Op die manier kunnen elektrische auto’s als batterij van groene stroom fungeren en stroom leveren aan het pand op de momenten waarop de zonnepanelen dat niet doen.

‘Ik vind: als je een dergelijk experiment – want dat is het natuurlijk – ziet zitten, kun je het maar beter zelf doen. Dan hoef je in ieder geval één persoon minder te overtuigen.’

“Het concept met deelauto’s is in mijn ogen een meerwaarde, omdat je dan altijd verzekerd bent van elektrische auto’s bij je laadpalen”, verklaart Bruls. “In een 19de-eeuwse woonwijk met veel parkeerbehoefte kan dit goed werken; veel huishoudens hebben twee auto’s en slechts één parkeervergunning. Waarom stap je dan voor een tweede auto niet over op een deelauto? Ik zie deze problematiek voor de deur van mijn pand plaatsvinden. Ik vind: als je een dergelijk experiment – want dat is het natuurlijk – ziet zitten, kun je het maar beter zelf doen. Dan hoef je in ieder geval één persoon minder te overtuigen.”

The missing link
Achteraf, stelt Bruls, heeft hij zich een beetje verkeken op het project. “Het liet zich eenvoudig aanzien, maar het was toch een stuk ingewikkelder. Het heeft 3,5 jaar geduurd voordat er een goed plan lag. Met We Drive Solar aan boord ging het eigenlijk pas echt lopen. Daarna belandden we alsnog in een ambtelijke molen, waarbij politiek draagvlak moest worden gevonden en juridische zaken moesten worden geregeld.” Met name het subsidietraject – er is ook Europese subsidie verkregen voor dit project – was ingewikkeld. Hier bleek de gemeente Maastricht the missing link. Via de gemeentekas kon het geld alsnog naar de initiatiefnemers worden overgemaakt.

‘De gemeente stimuleert schoon, slim en duurzaam vervoer. De combinatie van deelauto’s die groene stroom terugleveren aan een pand is bovendien uniek.’

Bruls benadrukt dat het slimme laadplein voor hem vooral maatschappelijke waarde heeft; rijk zal hij er zelf niet van worden. “Zonder subsidie was dit project niet van de grond gekomen. Ik heb de meterkast in mijn pand moeten laten verzwaren. Dat had ik echt niet terugverdiend met het verkopen van energie. Sowieso is de digitale inrichting voor de energieafrekening nog wel een punt van aandacht. We Drive Solar koopt groene stroom bij mij in, maar het laadplein levert ook weer stroom terug aan het pand. Het is nu nog lastig om dat goed inzichtelijk te maken en te bepalen wat ik er financieel aan overhoud.”

Rugzak
De gemeente heeft daarnaast een faciliterende rol op zich genomen. Door het noodzakelijke papierwerk in orde te maken, maar ook door de aanleg van het laadplein te combineren met al geplande renovatiewerkzaamheden in de straat. “Wij juichen dit project van harte toe”, zegt Miranda Pas, senior beleidsmedewerker Mobiliteit. “De gemeente stimuleert schoon, slim en duurzaam vervoer. De combinatie van deelauto’s die groene stroom terugleveren aan een pand is bovendien uniek. Een mooie case om mee te oefenen. Het heeft de nodige administratie en juridisch uitzoekwerk gekost, maar die kennis nemen we mee in onze rugzak voor toekomstige projecten.”

Het resultaat is een slim laadplein aan de Alexander Battalaan met vijf laadpalen, waar in totaal tien elektrische auto’s tegelijk kunnen laden. De grond is eigendom van de gemeente, het pand van Bruls levert groene stroom en We Drive Solar is zowel verantwoordelijk voor de laadpalen als het deelauto-concept. Zes van de laadplekken worden beschikbaar gehouden voor deelauto’s. “De spin-off van dit project is hopelijk dat er minder ‘blik’ op straat komt”, ontvouwt Bruls zijn visie. “Één deelauto kan vijf normale auto’s vervangen. Als we 25 gebruikers weten te mobiliseren, kunnen zij per saldo af met twintig auto’s minder.” Pas: “En dat sluit weer aan bij het streven van de gemeente om de binnenstad van Maastricht autoluw te maken.”

Officiële opening van het slimme laadplein in Maastricht. Met in het midden initiatiefnemer Mathieu Bruls. Rechts NKL-directeur Roland Ferwerda.