Laden met zonnepanelen en batterijen op wielen

Zonnepanelen en batterijen op wielen leveren energie voor een bedrijfspand in Lelystad. Dat is in een notendop wat het slimme laadplein van Mijndomein Energie behelst. Het is een van de projecten van de Proeftuin Slimme Laadpleinen. Arthur Bennink is werkzaam bij Mijndomein Energie en als oprichter van Fluctis nauw betrokken bij de totstandkoming van het laadplein.

Bij het bedrijfspand van Mijndomein Energie is sinds oktober 2020 een laadplein operationeel voor de deelauto’s van het bedrijf. Het slimme laadplein bestaat uit een carport met zonnepanelen waaronder in totaal veertien laadplekken zijn gerealiseerd: Tien voor V2G en vier voor smart charging. De laadpalen zijn samen met de zonnepanelen aangesloten op een slim energiemanagementsysteem. Dat systeem monitort de energiebehoefte van het bedrijfspand en bepaalt hoe de energie van de batterijen in de deelauto’s en de zonnepanelen verdeeld wordt. Wordt de stroom ingezet voor het gebouw, voor ladende auto’s of wordt er teruggeleverd aan het net?

“We gebruiken onze deelauto’s eigenlijk als een soort batterijen op wielen”, legt Bennink uit. Volgens hem zijn juist deelauto’s daar heel geschikt voor. “Ons reserveringssysteem is gekoppeld aan het energiesysteem. We weten dus wanneer een auto volgeladen moet zijn voor gebruik.”

Overigens is het laadplein niet alleen bedoeld voor de deelauto’s. “Iedereen kan bij ons laden”, verzekert Bennink. Er is volgens hem altijd stroom. Die komt dan van andere (deel)auto’s, zonnepanelen of het stroomnet. Want het energiesysteem blijft daarmee in verbinding.

De eerste ervaringen

Corona gooit in de eerste maanden een beetje roet in het eten. De bedoeling was om met het systeem te leren omgaan in een dynamische situatie waarin deelauto’s veel zouden worden gebruikt en er overdag veel auto’s geladen moesten worden. Veel mensen werken echter thuis en ook de vraag naar deelauto’s stagneerde. Dat geeft Mijndomein Energie wel de mogelijkheid uit te zoeken hoe het systeem omgaat met V2G. “We proberen de puzzel te leggen hoe we omgaan met opladen en terugleveren.” Dat zal steeds beter gaan door algoritmen, verwacht Bennink

Bennink denkt dat V2G in het businessmodel nu nog een bescheiden rol zal spelen. “Uiteindelijk verdienen we het meest aan het gebruik van de auto’s en minder aan V2G.” V2G wordt pas interessant als de salderingsregeling is afgebouwd. Mijndomein Energie denkt met het energiemanagementsysteem zoals dat nu gebruikt wordt een goed model te hebben voor de toekomst.

Meedenken

Bennink is zeer blij met de hulp van de gemeente Lelystad. “We kwamen vrij laat met onze plannen, ondanks dat heeft Lelystad vanaf het eerste moment goed meegedacht.” Zo hielp de gemeente met het aanvragen van de subsidie en verleende het daar waar kon alle medewerking. “De gemeente liet zien de energietransitie serieus te nemen.”

Tips en adviezen

Het is volgens Bennink goed om de gemeente al in een vroeg stadium bij plannen te betrekken. Hij heeft daar zelf zeer goede ervaringen mee, vooral door de opstelling van Lelystad. “Maar het zorgde er ook voor dat we niet voor onaangename verrassingen kwamen te staan.”

“Bedenk van tevoren goed wat je wilt”, geeft Bennink mee aan iedereen die met plannen voor laadinfra rondloopt. “En hou er rekening mee dat de techniek niet stilstaat.” Wachten op verbeteringen en nieuwe technieken, raadt hij af. Maar het is wel zaak om ervoor te zorgen dat het project makkelijk opschaalbaar is. “Wij moesten een verdeelkast hebben”, legt hij uit. “We hebben er eentje genomen met meer capaciteit dan we op dit moment nodig hebben. Dat is duurder, maar betaalt zich als je wilt uitbreiden uit.” Bennink vertelt ook dat er voor het laadplein meer mantelbuizen zijn neergelegd dat nu nodig is. “Voordeel is dat ze er al liggen en dat we de straat niet opnieuw open hoeven gooien als we willen uitbreiden.”

Als laatste wil Bennink een lans breken voor zonnepanelen. “Maar je moet dat wel goed doen”, stelt hij. “Denk daar goed over na. Niet alleen over hoe je ze wilt inzetten, maar ook over hoe je ze implementeert in je systeem en waar je ze plaatst. Je moet er wel bij kunnen als je iets wilt repareren of veranderen.”

Het project was ook te zien in de eerste NKL Kennisshow: