Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit

De grenzen aan het elektriciteitsnetwerk zijn op steeds meer plekken bereikt. Hoe moeten elektrische bestelauto’s en vrachtwagens in gebieden met netcongestie opladen? Het onderzoeksrapport ‘Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit’ geeft antwoord.

Waarom dit rapport?
Een vol elektriciteitsnetwerk, zogenaamde netcongestie, is een serieus probleem voor elektrificatie van de logistieke sector en daarmee voor de invoering van zero emissie (ZE)-zones. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft daarom onderzoek laten doen naar oplossingen (ook wel ‘mitigerende maatregelen’ genoemd). Een mitigerende maatregel voor bedrijven met netcongestie zorgt ervoor dat je efficiënter energie gebruikt, energie zelf produceert of samenwerkt met andere bedrijven in een gebied.

Voor wie?
Het document is primair bedoeld voor (logistieke) bedrijven met voertuigen die de komende jaren de overstap maken van bestelauto’s en vrachtwagens op diesel naar batterij-elektrische voertuigen. Daarnaast is het ook interessant voor beleidsmakers.

Wat staat erin?
Het rapport bevat o.a. beschrijvingen van zes maatregelen:

  1. Slim laden en laadstrategie
  2. Batterij
  3. Collectieve laadpleinen
  4. Ongegarandeerde netaansluiting
  5. Energiehub
  6. Tijdelijk aggregaat

Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers om deze maatregelen mogelijk te maken. Zoals: start direct met het opbouwen van praktijkervaringen in een koplopersprogramma en met kennisdeling. En voer de ongegarandeerde aansluiting (non-firm ATO) in te voeren. Met zo’n aansluiting mogen bedrijven extra vermogen gebruiken op dalmomenten, als andere partijen dus minder verbruiken. Dit is een nieuw product dat de netbeheerders ontwikkelen en nu alleen nog in pilots beschikbaar is.

Wie zijn betrokken?
Het onderzoek is uitgevoerd door CE Delft, in opdracht van Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Wanneer verschenen?
Op 29 september 2022

Lees het rapport ‘Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit’. Of bekijk het complete achtergrondrapport.