Laadnetwerk logistiek aanjagen met de Living Lab Heavy Duty

Voor logistiek vervoer geldt er een urgente deadline. Al in 2025 gaan er in de meeste grote steden in Nederland zero emissie zones gelden. En in 2030 moeten alle nieuw verkochte auto’s emissieloos opgeleverd worden. Elektrificatie van vrachtwagens, binnenvaartschepen en andere zware voertuigen is in ontwikkeling. In Nederland hebben enkele pionierende bedrijven de overstap al (deels) gemaakt, of bereiden zich daarop voor.

Rijkswaterstaat speelt daarop in met het project Living Lab Heavy Duty Laadpleinen. Een proeftuin voor zware laadinfrastructuur waarin op zes locaties kennis en ervaring wordt opgedaan en gedeeld, waarmee Nederlandse marktpartijen hun voordeel kunnen doen. NKL neemt als expert deel aan het project.

Binnen het living lab is een kennisplan opgesteld, dat nu aan marktpartijen wordt voorgelegd. De deadline van deze marktconsultatie is 1 november 2022. 

Meer informatie is over Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.