NAL-werkgroep Logistieke Laadinfrastructuur van start met vijf taakgroepen

Om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen is de ambitie dat in 2050 alle logistieke mobiliteit zero emissie is. Elektrische bestel- en vrachtwagens gaan het komende decennium een vertrouwd beeld worden. Zelfs de eerste schepen bereiden zich voor op elektrische vaart. Al deze voer- en vaartuigen moeten efficiënt kunnen laden. Hier is een combinatie voor nodig van publieke en private laadpunten, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

De werkgroep Logistieke Laadinfra, onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), heeft als opdracht om te zorgen dat laadinfrastructuur geen beperkende factor is voor de elektrificatie van logistiek. Hiervoor zijn vijf taakgroepen ingericht:

1. Prognoses van logistieke laadvraag

Onderzoekt waar en wanneer logistieke laadvraag ontstaat en wat voor impact dit kan hebben op het elektriciteitsnet.

2. Publieke stimulering van logistiek laden

Ondersteunt overheden (met name gemeenten en NAL-regio’s) om logistiek mee te nemen in laadvisies, plaatsingsbeleid en aanbestedingen. Het gaat hierbij zowel om publieke als private (snel)laadinfrastructuur binnen de grenzen van de betreffende overheid.

3. Private logistieke laadinfrastructuur

Ondersteunt vervoerders en verladers bij het ontwikkelen van kosteneffectieve en passend laadinfra op eigen terrein.

4. Publiek basisnetwerk

Richt zich op het vormgeven en aanjagen van een basisnetwerk van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Dit is cruciaal voor partijen die regelmatig zero-emissiezones bevoorraden.

5. Laden op bouwlocaties

Richt zich op de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwmachines om versneld zero-emissie bouwlocaties te faciliteren.

Activiteiten taakgroepen

De taakgroepen stellen de meest urgente kennisvragen vast, die zij opnemen in een kennis- en actie-agenda. Deze wordt voor de zomer van 2021 openbaar gemaakt en vormt de basis voor activiteiten van de werkgroep en het opstarten van kennisprojecten. De kennis die hieruit voortkomt wordt gedeeld op het NKL Kennisloket Logistiek.

Samenstelling taakgroepen

In de taakgroepen zijn overheden, beleidsmakers, brancheverengingen en netbeheerders vertegenwoordigd. Private bedrijven zoals adviesbureaus en transportbedrijven worden op regelmatige basis geconsulteerd en geïnformeerd. Zo werken we samen aan de transitie naar logistiek elektrisch vervoer.