Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord. Er staan afspraken in voor een dekkend laadnetwerk voor elektrisch vervoer in Nederland. Daarbij wordt rekening gehouden met een sterke groei in elektrische personenauto’s, bussen, bestelauto’s en lichte vrachtwagens.

In de NAL zijn activiteiten opgenomen die zorgdragen voor:

  • een voldoende dekkende laadinfrastructuur;
  • een verkorting van de doorlooptijden en een strategische plaatsing van laadinfrastructuur al voor de vraag ontstaat;
  • toegankelijke informatie, zoals de locatie en beschikbaarheid van de laadpunten en de laadtarieven;
  • toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht op smart charging om capaciteitsbelasting van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen.

Marktpartijen, gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn samen verantwoordelijk voor de uitrol van de (snel)laadinfrastructuur. Hieronder belichten we enkele afspraken uit de NAL waar gemeenten direct mee te maken krijgen.

Plaatsingsbeleid
Elke gemeente moet uiterlijk 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur hebben vastgesteld. In die visie wijzen gemeenten en provincies samen met marktpartijen ook geschikte locaties aan voor snelladers. Ook maken gemeenten en regio’s afspraken met bedrijven over de minimale hoeveelheid laadpunten op bedrijventerreinen. Gemeenten en regio’s borgen de uitrol van laadinfrastructuur in de Regionale Energiestrategie (RES), de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Aanvraag- en realisatieproces
Als EV-rijders een laadpaal aanvragen, moet deze aanvraag snel en soepel afgehandeld kunnen worden. De tijd tussen aanvraag en realisatie is op dit moment in veel gemeenten nog te lang. Op dit moment is er al een aanvraagportaal beschikbaar, waar gemeenten zich bij aan kunnen sluiten. In de NAL is afgesproken dat er een tool wordt ontwikkeld die ook geschikt is voor bulkaanvragen. Het doel is om de workflow voor de realisatie van laadpalen zo ver mogelijk te automatiseren.

Smart charging
Smart charging of slim laden moet ervoor zorgen dat ladend elektrisch vervoer het elektriciteitsnet niet verstoort. Dit kan door te laden op het meest optimale moment en door elektrische voertuigen onderdeel te maken van een flexibel energiesysteem. Voertuigen kunnen energie die is opgeslagen in de batterij terugleveren aan het net (Vehicle-to-grid). In de NAL is een Roadmap Smart Charging 2030 opgenomen. Gemeenten kunnen deelnemen aan pilots rond smart charging. De inzet is dat er alleen nog laadinfrastructuur wordt uitgerold die smart charging ready is. Gemeenten kunnen hier bij aanbestedingen rekening mee houden.

Stadslogistiek
Niet alleen personenauto’s, maar ook bussen, bestelauto’s en vrachtwagens zullen steeds meer elektrificeren. Gemeenten moeten stappen zetten om ook in deze laadbehoefte te voorzien. Om daarbij te ondersteunen, wordt parallel aan de NAL een Roadmap Logistieke Laadinfrastructuur 2030 ontwikkeld.

De NAL is opgesteld onder regie van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in samenwerking met publieke en private partijen.

Lees het complete NAL-document
Bekijk de NAL-factsheet van ElaadNL