Nieuw actieplan voor Prijstransparantie bij Elektrisch Laden

EV- rijders moeten ervan op aan kunnen dat zij altijd en overal eenvoudig kunnen laden én dat ze bij een laadpaal direct kunnen zien wat de laadsessie moet gaan kosten. Uit recente onderzoeken als het Laadonderzoek 2023 en de Benchmark Prijstransparantie Laadpalen 2023 blijkt echter dat de ontwikkeling op dit gebied stagneert. Samen met de overheid, marktpartijen en andere belanghebbenden heeft de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) daarom een actieplan opgesteld om de prijstransparantie voor elektrisch laden te verbeteren.

Transparante laadprijzen zijn cruciaal voor de groei van elektrisch vervoer. Als een EV-rijder bij een laadpaal staat, zou direct duidelijk moeten zijn wat de laadsessie moet gaan kosten. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de laadsessie (factuur). Ook moet de mogelijkheid om te laden zonder laadpas aangeboden worden (ad-hoc laden). Prijstransparantie bevordert concurrentie, geeft vertrouwen aan elektrisch rijders en maakt een afweging tussen laadoplossingen mogelijk. De elektrisch rijder wordt in staat gesteld om de kosten van elektrisch rijden te beperken en de kosten af te zetten tegen de geboden kwaliteit.

Actielijnen voor een transparante en eerlijke markt

In het Actieplan Prijstransparantie worden concrete maatregelen en acties voorgesteld om de prijstransparantie te verhogen. Er wordt gewerkt aan de volgende actielijnen:

  1. Informeren en Bewustwording.
  2. Open Data
  3. Prijsvermelding ter plekke
  4. Ad hoc laden
  5. Laden met abonnement
  6. Harmoniseren tarieven en prijsopbouw
  7. Monitoring en Contractmanagement
  8. Toezicht
Meer weten: