Nieuw: formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat alle gemeenten voor de zomer van 2021 visie en beleid rond laadinfrastructuur hebben opgesteld. Om hierbij te ondersteunen, zijn er nu formats beschikbaar die elke gemeente als uitgangspunt kan gebruiken. Er zijn formats opgesteld voor drie documenten: startnotitie, laadvisie en plaatsingsbeleid.

De formats bieden basisteksten voor alle strategische keuzes die gemeenten moeten maken op het gebied van:
• beoogde gebruikersgroepen;
• type laadinfrastructuur;
• soort laadpunten;
• uitvoeringsmodel;
• plaatsingsstrategie;
• bewonersparticipatie.

Met het format voor de startnotitie kun je het kader schetsen waarmee je invulling geeft aan de nieuwe laadvisie en het plaatsingsbeleid; wat is de opgave, welke rol pak je als gemeente, op welke gebruikersgroepen ligt de focus en wat zijn aanpalende beleidsgebieden?
Met het format van de laadvisie kun je aangeven welke strategische keuzes je maakt, en met het format voor het plaatsingsbeleid hoe je vervolgens invulling geeft aan die keuzes.

Om de keuzes in een oogopslag inzichtelijk te maken, is er ook een eenvoudig in te vullen visual beschikbaar.

Tien pilotgemeenten uit NAL-regio Oost hebben samen met laadconsulenten, netbeheerders en NKL de formats ontwikkeld. Inspiratie is gehaald uit bestaande laadvisies, waaronder die van gemeente Amsterdam en Utrecht, en de handreikingen van NKL.

Lees meer en download de documenten