NKL beantwoordt jouw vragen over laadpleinen

De opmars van elektrisch vervoer is niet meer te stuiten en de daarbij behorende technieken worden in rap tempo doorontwikkeld. Je moet inmiddels over een redelijk kennisniveau beschikken om een woordje te kunnen meepraten over dit onderwerp. NKL probeert hierbij te helpen. Onder meer met onze pagina met veelgestelde vragen, die onlangs een update heeft gekregen.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende laadbehoefte moet ook de laadinfrastructuur groeien. Aangezien naar verwachting 70 procent van de EV-rijders straks is aangewezen op publieke laadpunten, ligt daar een taak voor lokale overheden om die laadinfrastructuur te faciliteren. Daar komt heel wat bij kijken. Vanwege de enorme groei volstaat het niet langer om laadpalen op aanvraag te plaatsen. Vrijwel elke gemeente ontkomt er niet aan om een laadvisie op te stellen.

Laadpleinen
Waar moet je allemaal rekening mee houden? Is het bijvoorbeeld efficiënter om te investeren in laadpleinen in plaats van losse laadpunten? Wij zien veel voordelen in het aanleggen van laadpleinen. Bijvoorbeeld om dat je daarmee diverse laadpalen voorziet van elektriciteit met één netaansluiting. Er is ook maar één verkeersbesluit noodzakelijk. Voor EV-rijders is een laadplein een prettige oplossing; pleinen zijn beter vindbaar en bieden een hogere laadzekerheid.

Slim laden
Veel vragen zijn er ook over slim laden. Met deze innovatieve technieken kan het opladen van elektrische auto’s beter worden gestuurd. Bijvoorbeeld om het aanbod van groene stroom optimaal te benutten of auto’s juist dan te laden als de kosten het laagst zijn. Veel wordt ook verwacht van vehicle-to-grid, het opslaan en terugleveren van (groene) stroom met de accu van een elektrische auto. Hoe staat het daar momenteel mee? En hoe kan slim laden het elektriciteitsnetwerk ontlasten en wat is daarbij de rol van de netbeheerders?

Businesscase
Ook een heikel punt: de uitbreiding van de laadinfrastructuur vraagt om forse investeringen. Hoe zet je de financiële middelen het meest efficiënt in? En staat een pleidooi voor (slimme) laadpleinen daar niet haaks op? De aanleg van een laadplein is immers erg duur. Kostenbesparingen, zoals meerdere laadpunten in één keer aanbrengen of het delen van een aansluiting, worden nu echter vaak niet meegenomen in prijsvergelijkingen. Bovendien hebben we in de Proeftuin Slimme Laadpleinen waardevolle lessen geleerd over de realisatie van (slimme) laadpleinen.

Meer weten? Bezoek onze pagina met veelgestelde vragen (en antwoorden).