Events

De ontwikkelingen in ons veld gaan razendsnel. Om je regelmatig bij te praten, organiseert NKL jaarlijks het symposium Future of Charging. Daarnaast organiseren we (online) NKL Kennisshow over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. Schrijf je in voor een volgende (online) bijeenkomst of kijk hier de vorige bijeenkomsten terug.

2 juli 2024
13:00 - 14:15 uur

NAL/SPES-Webinar voor gemeenten: Logistieke Laden

Kom naar het webinar Logistiek Laden waarin we relevante highlights rond logistieke laadinfrastructuur voor beleidsmakers van gemeenten en provincies bespreken.

Meer informatie en aanmelden.

2 juli 2024
13:00 - 14:15 uur
15 oktober 2024
13:00 - 14:00 uur

Servicebenchmark: Elektrisch rijden met vertrouwen

Om nieuwe gebruikers te overtuigen elektrisch te gaan rijden is het van belang dat elektrisch rijden én laden prettig en betrouwbaar is. Om te toetsen hoe gerbuiksvriendelijk publiek laden is in Nederland voert NKL om het jaar de service benchmark uit om inzicht te krijgen in het serviceniveau van de verschillende aanbieders. In deze Kennisshow presenteren we de uitkomsten van de servicebenchmark 2024.

Meer informatie volgt.

15 oktober 2024
13:00 - 14:00 uur
7 november 2024

Future of Charging

De achtste editie van Future of Charging wordt dit jaar mede georganiseerd door NAL-regio Zuid.

Lees hier meer.

7 november 2024
bedrijventerrein met vrachtwagens
10 december 2024
13:00 - 14:00 uur

Laadinfrastructuur voor logistiek: Wat kun je als gemeente doen?

Met de invoer van de zero-emissiezones is het voor veel logistieke bedrijven van belang de overstap naar elektrisch rijden te maken. Het aanleggen of faciliteren van laadinfrastructuur voor commercieel goederenvervoerders is daarom een essentieel onderdeel in de transitie naar elektrisch vervoer. Hoe pak je dit aan?

Meer informatie volgt.

10 december 2024
13:00 - 14:00 uur
Datum en onderwerp
Je kunt je voor meerdere data tegelijk aanmelden

Terugblik events 

Hieronder kun je de events terugkijken die inmiddels hebben plaatsgevonden:

Hoe bepaal je de snellaadlocaties voor de verschillende doelgroepen? En voor welke samenwerkingsvorm kies je? Wat is het verschil tussen publieksrechtelijke en privaatrechtelijke sturingsmogelijkheden en de rol van de Omgevingswet. Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de Kennishow.

Bekijk hier de Kennisshow van 14 mei 2024 terug:

Nederland telt bijna 150.000 (semi)publieke laadpunten en er rijden meer dan 400.000 elektrische auto’s rond. De overstap naar elektrisch rijden is in volle gang. Om de volgende stap naar duurzaam vervoer te bereiken is het van belang optimaal gebruik te maken van schone energie. Hoe stel je dit precies in? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de Kennishow.

Bekijk hier de Kennisshow van 23 januari 2024 terug:

Elektrisch rijden én laden moet prettig en betrouwbaar zijn. En dat geldt ook voor de laadprijzen. Hoe transparant zijn de prijzen nu bij publiek laden?

Tijdens deze Kennisshow hebben we vertelt over onze benchmark Prijstransparantie. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? Hoe belangrijk is het en hoe kun je bijdragen aan een beter inzicht in laadprijzen?

Bekijk hier de Kennisshow van 12 december 2023 terug:

Ben je betrokken bij het plannen of realiseren van laadinfrastructuur voor bestelbussen en/of trucks op bedrijventerreinen? En wil je weten welke tools en handreikingen hier al voor beschikbaar zijn?

Tijdens deze Kennisshow hebben we o.a. aandacht besteed aan:
  • Robert van den Hoed gaf met een NKL Snellader een overzicht van de beschikbare documenten en tools voor het ontwikkelen van beleid voor bedrijventerreinen.
  • Pieter van Kerkhof vertelde onder andere over de top 200-300 bedrijventerreinen met de hoogste laadvraag (hotspots) en de generieke beleidsaanpak die voor bedrijventerrein wordt ontwikkeld.
  • Marco Vellema nam ons mee in het Plan van Aanpak Logistiek laden op Bedrijventerreinen van de GO-RAL (Gelderland/Overijssel).
Bekijk hier de Kennisshow van 13 juni 2023 terug:

Ben je vanuit je organisatie betrokken bij het plannen of realiseren van een laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer? En wil je weten hoe je de kansen en uitdagingen van circulariteit in je visie en beleid mee kunt nemen?

Tijdens deze Kennisshow hebben we o.a. aandacht besteed aan:

  • het Europese, nationale en regionale circulariteitsbeleid
  • de invulling van circulaire eisen in aanbestedingen – welke uitdagingen zijn er?
  • de inbreng van marktpartijen – welke kansen zien zij?
  • de definitie en methodieken van circulariteit en voorbeelden uit de praktijk

Bekijk hier de Kennisshow van 9 mei 2023 terug:

Ben je vanuit je organisatie betrokken bij het plannen, realiseren of beheren van een laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer? En wil je meer weten over de nut en noodzaak van data hierin? In deze Kennisshow geven we je inzicht én overzicht. Waarom is het verzamelen van data van belang? Welke data kunnen we goed gebruiken en hoe kunnen we deze inzetten? Hoe zorgen we voor standaardisatie? En… wat is ieders verantwoordelijkheid?

De gestelde vragen en antwoorden tijdens de Kennisshow kun je hier terugvinden. Ook kun je hier de presentaties van Robbie Blok, Pieter Looijesteijn, Joop Andela en Ruud van den Dries terugvinden en meer achtergrondinformatie lezen.

Kijk hier de Kennisshow van 21 maart 2023 terug:

Ben jij van plan om aan de slag te gaan met DC/snellaadinfrastructuur? Wil je weten waarom en  welke eisen je hieraan zou moeten stellen? Of ken je de Basisset DC-laden al en wil je goed introductie in hoe deze te gebruiken? Kijk dan hier de Masterclass Basisset DC-laden terug. Na deze Kennisshow, omgetoverd tot masterclass, krijg je onder andere een beeld van wat je moet uitvragen bij de CPO en ook hoe je dit uitvraagt. Kijk hier de Masterclass van 24 mei 2022 terug.
De transitie naar een duurzaam energiesysteem kent veel obstakels. Door veranderingen in productie én afname van energie, komt transportcapaciteit en leveringszekerheid onder druk te staan. Gesimuleerde scenario’s tonen aan dat het theoretisch mogelijk is om een energiesysteem hoofdzakelijk te voeden met variabele hernieuwbare energiebronnen, maar alleen als opslag en vraagsturing zeer flexibel zijn. Voor slim laden van elektrisch vervoer is in deze scenario’s een cruciale rol weggelegd. Maar wordt er voldoende rekening gehouden dat de behoeften van het elektriciteitssysteem steeds complexer worden? Hoe werkt samenwerking in geval van botsende belangen? Kijk hier de Kennisshow van 29 maart 2022 terug met antwoorden op de hierboven gestelde vragen.

“Zoek elkaar op.” Dat was een veelgehoorde oproep tijdens de NKL Kennisshow van 8 februari 2022. Samen met Suzanne Riezebos (regio Gelderland Overijssel), Rob Cillissen(ElaadNL), Arne Richters (Allego) en Julian Mensies (evofenedex)  ging NKL in op de stand van zaken van de laadinfrastructuur in Nederland. Verdeeld over drie thema’s: de (internationale) marktontwikkelingen, personenvervoer en logistiek laden. Kijk het complete webinar hier terug.


Op 14 oktober vond het symposium Future of Charging in World Trade Center Rotterdam (WTC) plaats op initiatief van NKL met als centraal thema ‘Op weg naar zero emissie stadslogistiek’. De vijfde editie van #FOC2021 zat vol met keynote presentaties en powersessies rondom dit onderwerp. De dag werd mede mogelijk gemaakt door partners gemeente Rotterdam, Dinalog, Topsector logistiek, TKI Urban Energy en Rabobank. Kijk hier de aftermovie terug:

Om de ervaringen en geleerde lessen uit deze realisatiefase van de Proeftuin Slimme Laadpleinen met elkaar te delen, hebben we op 29 november een online seminar georganiseerd voor zowel projectleiders van gemeenten en bedrijven die (slimme) laadpleinen hebben gerealiseerd én die er nog mee aan de slag gaan de komende jaren. Deze onlinebijeenkomst biedt gemeenten en bedrijven namelijk concrete, inhoudelijke tips om direct aan de slag te kunnen met het realiseren van een slim laadplein! Kijk hier het seminar terug:

EVen bijpraten webinar #4: Laadprognoses voor bedrijventerreinen – 30 september 2021

Na het personenvervoer zal ook de logistieke sector het wagenpark meer en meer gaan elektrificeren. Zo’n 80 procent van de laadvraag van elektrische bestelauto’s en trucks gaat plaatsvinden op bedrijventerreinen. Maar op welke bedrijventerreinen precies? Hoe groot is de laadvraag per locatie? En hoe verhoudt die laadvraag zich tot de capaciteit van bestaande netaansluitingen? Om meer inzicht te krijgen werkt de NAL-werkgroep Logistiek aan een nationale prognosekaart laadvraag voor bedrijventerreinen. In de NKL-Kennisshow van 30 september werd een update gegeven over dit project.


Het webinar van 30 september 2021 is hieronder terug te kijken:


EVen bijpraten webinar: Laden zonder Verrassingen; hoe maken we elektrisch rijden nóg aantrekkelijker? – 8 juli 2021

Eind vorig jaar kondigde NKL een nieuw programma aan: Laden zonder verrassingen. Een paraplu voor diverse projecten met als gemene deler dat de EV-rijder centraal staat. Op donderdag 8 juli, tijdens het webinar EVen bijpraten, werden de eerste resultaten nader toegelicht.

Het webinar van 8 juli 2021 is hieronder terug te kijken:

EVen bijpraten webinar: Goed voorbereid een overeenkomst voor laadinfra afsluiten – 20 april 2021

Tijdens dit webinar presenteerden we de Basisset Laadinfrastructuur: een handleiding contracteren, een programma van eisen en een voorbeeldovereenkomst. De basisset maakt het voor alle partijen makkelijker om een overeenkomst af te sluiten om laadpalen te realiseren, óók als je hier nog geen ervaring mee hebt

Het webinar van 20 april 2021 is hieronder terug te kijken:

NKL Kennisshow: Van visie en beleid naar uitrol laadinfrastructuur – 16 maart 2021

Webinar over het opstellen van visie en beleid, deelname aan een aanbesteding en het traject van aanvraag tot aanbesteding. Met praktijkverhalen van gemeente Bronckhorst, gemeente Delft en provincie Fryslân.

Het webinar van 16 maart 2021 is hieronder terug te kijken:

EVen bijpraten webinar: Gemeenten aan de slag met laadinfrastructuur voor logistiek – 5 februari 2021

In dit webinar presenteerden we de handreiking ‘Laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector’. Deze handreiking geeft praktische aanbevelingen aan gemeenten, zodat zij weten waar ze op kunnen en moeten letten om de logistieke sector te faciliteren bij de overstap naar elektrisch rijden.

Het webinar van 5 februari 2021 is hieronder terug te kijken:

NKL Kennisshow: Hoe laadpleinen kunnen fungeren als drijfveer voor innovatie
19 januari 2021

Anders dan bij een ‘standaard’ laadplein is de aanleg van een ‘slim’ laadplein niet alleen gericht op de realisatie van nieuwe laadplekken, maar bovenal op innovatie. Neem bijvoorbeeld de techniek om digitaal en variabel parkeervakken af te kruisen naar gelang de laadbehoefte. Of de testen die worden gedaan met lokale energieopslag en laden op zonne-energie, en het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet. Tijdens deze kennisshow presenteren we drie praktijk-casussen aan de hand van inspirerende filmpjes.

De Kennisshow van 19 januari 2021 is hieronder terug te kijken: