NKL Kennisshow – prijstransparantie: hoe staat het ervoor en wat kun je ermee?

Elektrisch rijden én laden moet prettig en betrouwbaar zijn. En dat geldt ook voor de laadprijzen. Hoe transparant zijn de prijzen nu bij publiek laden?

Kom naar onze online NKL Kennisshow op 12 december van 13.00 tot 14.00 uur en we vertellen je meer over onze benchmark Prijstransparantie. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? Hoe belangrijk is het en hoe kun je bijdragen aan een beter inzicht in laadprijzen?

Dit kun je verwachten:

  • Maarten Hachmang (Laadpastop10) laat de belangrijkste uitkomsten van de benchmark Prijstransparantie zien. Wat zijn de trends en welke (markt)omstandigheden zijn van invloed geweest?
  • Pieter Looijestijn (minsterie van I&W) vertelt hoe de NAL prijstransparantie naar een hoger niveau kan brengen. Wie heeft welke rol?
  • Jesper Koetsier (NAL-Oost) gaat in op de rol van opdrachtgever. Wat kun je in een aanbesteding doen met prijstransparantie? Waarom is het belangrijk en hoe kun je dit verbeteren?

We sluiten af met een paneldiscussie. Hoe kun je zorgen voor een betere prijstransparantie? Hierbij gaan we in op mogelijke oplossingen zoals adhoc laden, harmonisatie, verdienmodellen en communicatie.

Vragen
Tijdens de kennisshow kun je al jouw vragen over prijstransparantie stellen. Die vragen kun je ook vooraf naar ons sturen, via event@nklnederland.nl zodat je zeker weet dat ze aan bod komen.

Ja, ik meld mij aan voor de NKL Kennisshow over data & laadinfrastructuur op 12 december: