Autodelen doe je duurzaam

Onder de motorkap: elektrische deelauto’s zijn planbare accu’s op wielen

Om onze ambities voor een duurzame toekomst te halen, neemt in verschillende gemeentes het aantal deelautos flink toe. Steeds meer deelauto-initiatieven bieden ook elektrische autos aan en veel initiatieven willen zelfs helemaal overstappen naar een volledig elektrisch wagenpark. Hoe zorgen we er nu voor deze auto’s straks ook altijd en overal kunnen laden?

Veel gemeenten – met name in het zuiden van het land – werken samen met GoodMoovs. Zij zijn geen leverancier van elektrische auto’s of laadpalen, maar leveren wel het platform voor een duurzame business case. Zo werken ze ‘onder de motorkap’ aan de realisatie van elektrische deelauto’s.

NKL Nederland sprak met Projectmanager Didier Bollen over hun ervaringen.

De auto’s die niet worden gebruikt, zijn bij uitstek geschikt als energieopslag

GoodMoovs is ontstaan uit Stichting Limburg Elektrisch (SLE) en werkt aan een volledig ecosysteem van elektrische deelmobiliteit. Zowel vanuit mobiliteit- als vanuit energie-oogpunt. Dit doen ze samen met partners zoals gemeenten, CPO’s en diverse mobiliteitaanbieders. Didier: “Elektrische deelauto’s zijn niet alleen gunstig om het aantal auto’s in een stad terug te dringen, maar wij zien ze ook letterlijk als ‘accu’s op wielen.’ De auto’s die niet worden gebruikt, zijn bij uitstek geschikt als energieopslag. Het voordeel van deelauto’s is namelijk dat je veel inzicht hebt in wanneer de auto’s wel of niet gebruikt worden. Hierdoor wordt het laden en het verbruik van energie erg planbaar. Met ons datagestuurde systeem kun je hier slim gebruik van maken. Door bijvoorbeeld alleen te laden bij lagere tarieven of door te veel opgewekte schone energie op te slaan in de accu’s en terug te leveren aan het net (V2G). Op deze manier kunnen we onze aanbieders -en dus ook de gemeenten -interessante, duurzame business cases aanbieden.”

Doordat de auto’s altijd op een vaste plek parkeren en laden, kun je energiebeheer en mobiliteit beter op elkaar afstemmen

Voorkeur voor station-based

GoodMoovs en hun samenwerking partners maken voornamelijk gebruik van station-based deelsystemen. “Doordat de auto’s altijd op een vaste plek parkeren en laden, kun je energiebeheer en mobiliteit beter op elkaar afstemmen.” Legt Didier uit.

“Daarbij is het met vaste locaties en laadpalen voor ons ook makkelijker om de laadinfrastructuur in eigen beheer te houden. In theorie zou zone-floating ook kunnen hoor, maar we zien toch ook bij gebruikers vaak een grote voorkeur voor het station-based principe.”

In de praktijk merken we dat met name laadpleinen veel mogelijkheden voor ons bieden.

Concessies en laadpleinen

Gemeenten maken voor het plaatsen en de exploitatie van publieke laadpalen bijna altijd gebruik van concessies. Voor Goodmoves betekent dit dat ze dan moeten samenwerken met een andere Charge Point Operator (CPO). Dat doen ze graag, maar het betekent wel dat ze dan geen directe controle hebben over de laadpalen en hun data. Dit beperkt hun mogelijkheden. Didier: “We werken veel samen met andere partijen, ook bij concessies. Dan zijn we vaak een onderaannemer. In de praktijk merken we dat met name laadpleinen veel mogelijkheden voor ons bieden. Deze vallen vaak buiten de exclusiviteit van concessies, zo zijn we meer ‘in controll’ en kunnen we groot inzetten op Vehicle-to-Grid (V2G) toepassingen”.

Als er een parkeerplek en een beschikbare laadpaal is, kán het op zich binnen 4 weken geregeld zijn

Het proces

GoodMoovs heeft al veel succesvolle deelautoconcepten op hun naam staan. Concrete voorbeelden zijn Alex51 in Maastricht en Uden Duurzaam op Weg.

Waar lopen ze nou vaak tegen aan bij het realiseren van deze concepten? “Het proces’’, zegt Didier resoluut. “Zeker als je afhankelijk bent van meerdere partijen met verschillende belangen.” GoodMoovs werkt vraaggestuurd, maar loopt – met name binnen de gemeenten- vaak tegen lange processen aan. “Het proces begint met een aanvraag voor een deelautolocatie (parkeerplek), vervolgens wordt gekeken naar een beschikbare laadpaal in de buurt. In de meeste gevallen moeten er nog locaties gezocht en palen aangevraagd worden. Dan ben je zo een aantal maanden verder. Dit terwijl de aanvrager met smart op de auto zit te wachten en deelauto’s verder alleen maar voordelen hebben voor de parkeerdruk.” Als er een parkeerplek en een beschikbare laadpaal is, kán het op zich binnen 4 weken geregeld zijn.

Zie een deelautoconcept niet als een aanvraag voor een parkeerplek

Anders kijken en versnellen

Op dit moment heeft de gemeente vooral een faciliterende rol: zij moeten zorgen voor de locaties, parkeerplekken en laadpalen. Omdat de markt nog erg jong is, hoeven ze nog geen kaders te stellen over welke aanbieder in welke buurt actief mag zijn: “Dit kun je prima aan de markt overlaten. Verschillende deelinitiatieven kunnen naast elkaar bestaan als er voldoende vraag is en als ze verschillende doelgroepen bedienen. De markt reguleert zichzelf.” Volgens Didier kunnen gemeenten wel gaan kijken hoe ze het proces kunnen versnellen. Door anders tegen deelautoconcepten aan te kijken bijvoorbeeld: “Zie een deelautoconcept niet als een aanvraag voor een parkeerplek. Maar zie het als een innovatie: hiermee creëer je een uitzondering op het verkeersbesluit en zit je niet aan een bezwaartermijn vast. Ook kun je als gemeente kijken hoe je nu al de locatiekeuze kunt versnellen, bijvoorbeeld door mogelijke deelautolocaties al vroeg in je plankaarten mee te nemen”.

Het goede voorbeeld

Wat heeft Didier verder nog voor een tips voor de gemeenten? De toekomst is elektrisch! En ik zou hier zeker als gemeente nu al op inspelen en het goede voorbeeld geven. Begin met een deelautoconcept voor je medewerkers, kijk hoe dit gaat en hoe je het uit kunt rollen naar je bewoners. Hiermee geef je als gemeente een actieve kick-start aan deelmobiliteit in jouw gemeente. Dit zegt meer dan een passieve subsidieregeling.”

Meer weten?

Wil je meer weten over GoodMoovs of heb je vragen voor Didier? Neem dan contact met hem op via didier@goodmoovs.com

NKL Nederland zet zich in voor een passende laadinfrastructuur in Nederland, ook voor deelauto’s. Met het programma ‘Versnellen van de groei en transitie elektrische deelauto’s’ brengen we de kansen en uitdagingen in kaart en koppelen we overheden, deelauto-initiatieven, CPO’s, netbeheerders en gebruikers aan elkaar. Op basis hiervan ontwikkelen we praktische kennisproducten die jou verder kunnen helpen bij het opstellen van je beleid. Wil je op de hoogte blijven of input geven? Meld je dan aan voor onze nieuwsupdate ‘Autodelen doe je duurzaam’.