Onderzoek naar ervaringen met openbaar laden

Al enige tijd werkt NKL aan het project Laden Zonder Verrassingen. Hiermee zetten we in op meer gebruiksvriendelijkheid voor de EV-rijder om op die manier het vertrouwen in elektrisch rijden te vergroten. Om de huidige stand van zaken rondom die gebruiksvriendelijkheid te toetsen hebben we, samen met de Vereniging Elektrische Rijders (VER), opdracht gegeven om onderzoek te doen naar ervaringen met het openbaar laden van elektrische auto’s.

Het merendeel van de huidige en toekomstige EV-rijders maakt gebruik van het openbare laadnetwerk. NKL en de VER willen graag horen wat er volgens elektrische rijders goed gaat of beter kan tijdens het laden bij een openbaar laadpunt. We hebben onderzoek gedaan naar zowel de positieve als negatieve ervaringen van elektrische rijders tijdens het laden van hun auto. Op deze manier meten we de stand van zaken vanuit het perspectief van de gebruiker en weten we welke onderwerpen de aandacht verdienen.

Basis voor verbetering
“Inzicht in de ervaringen van de elektrische rijders vormt de basis voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het openbaar laden”, zegt Roland Ferwerda, directeur van NKL. “Die gebruiksvriendelijkheid stellen wij centraal om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland elektrisch wil en kan rijden én laden. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met de VER, de overheid, laadpaalleveranciers en -exploitanten.”

“Echte gebruikerservaringen rondom het openbare laadnetwerk geeft ons een praktisch inzicht achter de laadprotocollen en laadprocedures”, vult Marina van Helvoort, directeur van de VER, aan. “Conclusies en inzichten gebruiken we bij de belangenbehartiging voor onze achterban. Zo doen we eer aan onze slogan: ‘De VER, de stem van alle huidige en toekomstige EV-rijders’.”