Opschalen laadinfra: Europa kijkt naar Nederland

Nederland heeft de krachten van overheid, markt, netbeheer en wetenschap gebundeld om het laadnetwerk voor elektrisch vervoer op te schalen. Dat doen we in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). We lopen hierin internationaal voorop; andere landen kijken dan ook mee naar de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Dat bleek tijdens het internationale symposium Future of Charging, waar opschaling een van de hoofdthema’s was.

Opschaling volgens deskundigen
Wil je weten wat er volgens verschillende stakeholders nodig is om op te schalen? Dat vertellen zij in deze video:

Nederland klaar voor transitie
In Nederland zijn we al enige jaren bezig met onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Het Nederlandse laadnetwerk is mede daardoor verder ontwikkeld dan in omringende landen. We staan er niet dagelijks bij stil hoe bijzonder dat is. Toch is het goed om dat soms wel te benoemen, zoals Bert Klerk, voorzitter van de NAL-stuurgroep, dat deed tijdens het symposium: “De Nationale Agenda Laadinfrastructuur zit vol ambitie en dringende acties die we samen gaan aanpakken: overheid, markt en wetenschap. Samen zorgen we ervoor dat Nederland klaar is voor de transitie naar volledig elektrisch vervoer in 2030.”

NAL belangrijkste feiten
Voor wie nog niet zo bekend is met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, zetten we de feiten op een rijtje:

  • Onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord
  • Afspraken ondertekend door vertegenwoordigers overheid, markt en netbeheer
  • Uitvoering via 6 samenwerkingsregio’s
  • Iedere regio werkt aan een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL).
  • Doelen: landelijk en toekomstbestendig dekkend netwerk, kortere doorlooptijden plaatsingsproces en toegankelijke informatie.

Opschaling in de praktijk: slimme laadpleinen
Een van de manieren om op te schalen, is door laadpunten te clusteren. Dit kan bijvoorbeeld door slimme laadpleinen te realiseren. Hoe je dat op de best mogelijke manier doet, onderzoeken gemeenten in de Proeftuin Slimme Laadpleinen. Binnen dit project zijn 23 gemeenten bezig om 45 slimme laadpleinen in te richten.

Opschaling waarmaken
Hoe Nederland zich voorbereidt op de grote verwachte groei van elektrisch vervoer, is te lezen in dit artikel, waarin we onder meer dieper ingaan op wetgeving, slim datagebruik en innovatie.

Contact en informatie
Heb je vragen of wil je in contact komen met de NAL-stuurgroep? Mail naar: info@nklnederland.nl of bezoek de site van RVO: www.agendalaadinfrastructuur.nl