Outlook Bedrijventerreinen in de maak

Logistiek laden zal zich enorm gaan concentreren op bedrijventerreinen. Wat betekent dit voor de laadvraag? Om hier antwoord op te geven werken ElaadNL en de NAL-werkgroep Logistiek samen aan een Outlook Bedrijventerreinen.

De Outlook brengt voor de circa 4.000 bedrijventerrein de verwachte laadvraag in kaart, die als gevolg van elektrisch aangedreven logistiek ontstaat. Aan welke vermogen is precies behoefte? ElaadNL richt zich daarbij met name op het ontwikkelen van de Outlook en de onderliggende analyses en modellering. De NAL-werkgroep Logistiek ondersteunt met kennis vanuit de logistieke sector. De Outlook Bedrijventerreinen wordt in mei 2022 verwacht.

Daarnaast ontwikkelt de NAL-werkgroep Logistiek een stappenplan voor NAL-regio’s om de prognoses uit de Outlook te vertalen naar een uitvoeringsplan voor bedrijventerreinen. Hiermee kunnen de NAL-regio’s bedrijventerreinen helpen om zich voor te bereiden op de groeiende laadvraag en op de vraag hoe ze de terreinen tegelijkertijd competitief en aantrekkelijk voor bedrijven kunnen houden. Ook het stappenplan wordt naar verwachting in mei 2022 opgeleverd.

Meer weten? Bekijk alvast de Verkenning Nationale prognose logistieke laadlocaties op bedrijventerreinen. Dit betreft een onderzoek bij zes bedrijventerreinen naar de ontwikkeling van prognosekaarten voor logistiek laden op bedrijventerreinen.