Over elektrische deelauto’s

Deelauto’s hebben grote potentie om onze ambities voor een duurzame toekomst te halen. Steeds meer deelauto-initiatieven bieden elektrische auto’s aan en veel initiatieven willen zelfs helemaal overstappen naar een volledig elektrisch wagenpark. Wat is de laatste stand van zaken? En wie zijn eigenlijk de gebruikers en initiatiefnemers van elektrische deelauto’s?

Het aantal deelauto’s groeit! In 2023 is het aantal deelauto’s in Nederland met 23% gestegen. Bijna de helft van al die deelauto’s is elektrisch. Ook dat aantal neemt steeds sneller toe en ligt aanzienlijk hoger dan het percentage elektrische auto’s in het totale Nederlandse wagenpark (7%).

Klik voor een vergroting

Sommige deelautoconcepten bestaan zelfs alleen maar uit elektrische deelauto’s, zoals OnzeAuto bijvoorbeeld, die deelauto’s faciliteert voor buurtinitiatieven. Ook de zone-floating en free-floating deelauto’s in de grotere steden zijn volledig elektrisch, zoals de auto’s van ShareNow in Amsterdam.

Hoewel het aanbod deelauto’s in de zeer stedelijke gemeenten het grootst is, neemt ook het aanbod in minder stedelijke regio’s toe. Bovendien is elektrificatie niet iets van alleen de grote steden, ook in matig en niet stedelijke gebieden zijn initiatieven te vinden met volledig elektrische wagenparken.

Meerdere gemeenten zetten in op volledig elektrische deelauto’s, zoals Amsterdam en Rotterdam. Deze gemeenten hebben vastgesteld dat nieuwe deelauto’s volledig elektrisch moeten zijn en dat de bestaande brandstofdeelauto’s per 2025 of 2030 vervangen moeten zijn voor emissievrije modellen. Ook de aanbieders zelf werken daarnaartoe.

Verschillende partijen kunnen het initiatief nemen om elektrische deelauto’s te plaatsen:

Er zijn verschillende marktpartijen in Nederland die elektrische deelauto’s aanbieden, denk aan Greenwheels, OnzeAuto, MyWheels en ShareNow. Deze organisaties hebben deelauto’s in verschillende categorieën: variërend van compacte stadsauto’s tot ruime gezinsauto’s.

Marktpartijen spelen een belangrijke rol bij het elektrificeren van deelauto’s, omdat zij de middelen hebben om deze voertuigen aan te schaffen. Wel moeten zij vaak afspraken maken met gemeenten over vergunningen, parkeerplaatsen en laadinfrastructuur om hun diensten te kunnen aanbieden.

Waar laden deze deelauto’s?
Dat is afhankelijk van het gekozen deelsysteem. Station-based auto’s die beschikbaar zijn voor iedereen laden vooral in de openbare ruimte. Auto’s die gebruikt worden door een besloten kring laden zowel in de openbare ruimte als op privaat terrein. Free-floating en zone-floating auto’s laden bij iedere laadpaal die beschikbaar is in de openbare of semi-publieke ruimte.

Bewoners kunnen ook eigen deelauto-initiatieven starten. Bijvoorbeeld door hun eigen auto beschikbaar te stellen aan anderen. Al dan niet via een platform van een marktpartij, zoals SnappCar. Ook vanuit een verenigd collectief kunnen initiatieven starten, bijvoorbeeld een energiecoöperatie, zoals Deelauto LochemEnergie.

Dankzij deze initiatieven kunnen bewoners duurzaam vervoer regelen zonder dat ze zelf een auto hoeven te bezitten. Dit zorgt voor een schonere leefomgeving en voor meer sociale cohesie in de buurt.

Waar laden deze deelauto’s?
Auto’s van bewonersinitiatieven laden vooral in de openbare ruimte, maar soms kunnen ze ook laden op privaat terrein. Houd er rekening mee dat deelauto-initiatieven in besloten kring die nu nog een brandstofauto hebben, een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen als ze overstappen op elektrisch.

Zakelijke deelauto´s zijn sterk in opkomst. Van zzp’ers die samen een auto delen tot grotere initiatieven als alternatief voor lease-auto’s. Sommige werkgevers stellen hun elektrische deelauto’s beschikbaar aan bewoners in een wijk.

Waar laden deze deelauto’s?
Als een werkgever eigen terrein heeft, zullen laadpunten op die plek de voorkeur hebben (privaat laden).  Als ze geen eigen terrein hebben, zullen ze waarschijnlijk een aanvraag voor laadinfra in de openbare ruimte indienen.

  • Je kunt altijd zelf een deelauto-initiatief opzetten. Dit gebeurt op dit moment nog vooral in de vorm van pilots. Het initiatief kan toegankelijk zijn voor iedereen, of je kunt je richten op een specifieke groep of buurt.

    Waar laden deze deelauto’s?
    Op goed bereikbare plekken in de openbare ruimte. Of op semipublieke plekken die 24/7 toegankelijk zijn. Deelauto’s voor een specifieke groep of buurt kun je op meer afgebakende plekken laten laden.
  • Als werkgever kun je elektrische deel-dienstauto’s inzetten voor zakelijke ritten. Deze kun je ook openstellen voor het woon-werkverkeer en/of privé ritten van je werknemers. Ook kun je ze buiten kantoortijden als deelauto’s voor inwoners inzetten. Gemeente Gemert-Bakel en gemeente Roosendaal hebben hier bijvoorbeeld voor gekozen.

    Waar laden deze deelauto’s?
    In de openbare ruimte of op (publiek toegankelijk) privaat terrein van de gemeente.