Over NKL

De toekomst is elektrisch! Het Nationaal kennisplatform laadinfrastructuur (NKL) zet zich in voor een toekomstbestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer. Dit doen we door in partnerschappen kennis te ontwikkelen, te delen en te borgen en relevante partijen te verbinden om de komst van laadinfrastructuur te versnellen. NKL werkt samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, netbeheerders en marktpartijen. Altijd met de EV-rijder in het vizier.

Team
Roland Ferwerda (directeur): rferwerda@nklnederland.nl
Robbie Blok (projectleider): rblok@nklnederland.nl
Robert van den Hoed (projectleider): rvandenhoed@nklnederland.nl
Inge van der Kraan (communicatiemanager): ivanderkraan@nklnederland.nl
Ralf van Wijk (controller): rvanwijk@nklnederland.nl
Floos Coers (programma-ondersteuner): fcoers@nklnederland.nl

Bestuur
Nancy Kabalt – Voorzitter
Anja de Jong – Penningmeester
Arno Bonte – Bestuurslid

Partners