Parkeren en handhaven

Bij het opstellen van beleid rond parkeervakken met laadpalen, zijn twee zaken belangrijk: gewenste maximale parkeerduur en verkeersbesluiten.

Maximumparkeerduur op oplaadvak
Meestal zal een maximumparkeerduur voor het opladen van elektrische auto’s op een oplaadvak niet aan de orde zijn. Uitzondering hierop zijn de snellaadpunten. Deze zijn bedoeld om in korte tijd auto’s op te laden. Per dag kan er daardoor een relatief groot aantal auto’s van de snellader gebruikmaken. Om dit mogelijk te maken kan aan het gebruik van een openbaar snellaadpunt een maximumtijdsduur worden verbonden. Na het verstrijken van deze tijd, dient de e-rijder plaats te maken voor de volgende. Een reële ‘maximumparkeertijd’ bij snelladers is 1 uur, bij semi-snelladers 2 uur. Deze parkeertijd kan op het verkeersbord worden aangegeven.

Alternatieve sturing op de maximale parkeerduur kan worden georganiseerd door de exploitant van een laadpunt. Deze kan nadat een auto is volgeladen een verhoogd tarief doorvoeren zolang het voertuig ingeplugd blijft staan. Dat kan een incentive geven voor een gebruiker de auto te verplaatsen waardoor deze vrij komt voor een volgende gebruiker. Hiermee wordt door exploitanten momenteel voorzichtig geëxperimenteerd. Vooral op drukke laadlocaties kan dit uitkomst bieden.

Verkeersbesluit
Om een parkeervak bij een laadpaal te bestemmen voor het ‘opladen van elektrische auto’s’ is een verkeersbesluit nodig. Wat houdt het verkeersbesluit in?

  • Via een verkeersbesluit geeft de gemeente aan een parkeervak de doelbestemming ‘opladen van elektrische voertuigen’. Deze doelbestemming zorgt ervoor dat de parkeerplek bij een laadpaal alleen gebruikt mag worden voor het opladen van een elektrische auto.
  • Voor de uitvoering van het verkeersbesluit is een inrichting van de oplaadlocatie nodig is. Deze inrichting bestaat tenminste uit een E4- of E8-bord met onderbord ‘opladen van elektrische voertuigen’. Er zijn nog geen vastgestelde borden met daarop de aanduiding van een elektrische auto.

Bekijk hier een voorbeeld van een verkeersbesluit.

Handhaven
Parkeercontroleurs (BOA’s) van de gemeente en de politie kunnen controleren op het juiste gebruik van de parkeerplekken bij laadpalen. Zij kunnen een boete uitdelen als een auto niet via een laadkabel is verbonden met de laadpaal, terwijl het parkeervak wel de doelbestemming ‘opladen van elektrische voertuigen’ heeft.

Over handhaving zijn wel vaak aanvullende afspraken nodig met de afdeling Handhaving of de politie. Dit is onderdeel van het beleidstraject dat bij een gemeente wordt doorlopen.