Plaatsen van laadpalen

Doorgaans zorgt de exploitant voor alle stappen die nodig zijn om een laadpaal daadwerkelijk te kunnen plaatsen. De gemeente kan in dit proces zorgen voor snelle verstrekking van de vergunningen. Ook is de inrichting van de laadlocatie vaak een gemeentelijke taak. De gemeente plaatst de bebording en brengt eventueel belijning aan op het parkeervak. Soms is het ook nodig om aanrijdbeveiliging te plaatsen.

Aanvraagportaal als worktool
Het onafhankelijke aanvraagportaal laadpaalnodig.nl vereenvoudigt de samenwerking tussen gemeente en exploitant. Achter de schermen hebben alle partijen steeds toegang tot de meest actuele informatie. Dit zorgt ervoor dat de aanvraag snel en kostenefficiënt verloopt.

Verplaatsen of verwijderen van een laadpaal
Soms is het noodzakelijk of wenselijk om een laadpaal te verplaatsen. Bijvoorbeeld als een laadpaal te weinig wordt gebruikt of als vanwege een wegreconstructie een tijdelijke of permanente verplaatsing nodig is. Een verplaatsing kost tijd en geld. Het proces voor het plaatsen van een laadpaal wordt vaak van voor af aan doorlopen, inclusief de bijkomende kosten voor de procedures en het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente kan voor het verplaatsen van een laadpaal een verzoek indienen bij de betreffende exploitant. In de afspraken tussen exploitant en gemeente staat doorgaans ook welke partij de kosten draagt voor het verplaatsen of verwijderen van een laadpaal.