‘Prijsinformatie voorafgaand aan laden duidelijker geworden’

Er is een duidelijke verbetering opgetreden wat betreft de transparantie van laadpasaanbieders over de tarieven van elektrisch laden. Deze conclusie deelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een controle. Eerder waarschuwde de ACM op te zullen treden als de sector consumenten niet beter vooraf zou informeren over de prijs van het opladen van elektrische auto’s.

Boete of dwangsom
De ACM krijgt per 1 juli 2021 handhavingsbevoegdheden voor de prijsinformatie over laden zonder laadpas. Dit kan variëren van een boete tot een last onder dwangsom. De kans op sancties leek aanwezig, omdat aanbieders van laadpalen en laadpassen vaak onvoldoende transparant waren over de prijs, terwijl ze dat volgens consumentenbeschermingswetgeving wel moeten zijn. Uit een controle van zowel websites als apps van aanbieders concludeert het ACM dat de prijsinformatie voorafgaand aan het laden duidelijker is geworden voor consumenten. Slechts een beperkt aantal app-aanbieders voldoet nog niet aan de wetgeving.

Verbeterpunten zijn onder meer dat niet altijd duidelijk is of de prijs inclusief of exclusief een bepaalde opslag of transactiekosten is. Daarnaast signaleert de ACM dat consumenten vaak nog niet zonder laadpas kunnen laden, terwijl die mogelijkheid er volgens de regelgeving wel moet zijn. Tot slot meldt de ACM dat zij de sector de komende tijd blijft monitoren.

Servicebenchmark prijstransparantie
Ook NKL liet een onderzoek uitvoeren naar prijstransparantie. Hierin wordt niet alleen de prijsinformatie vooraf beoordeeld, maar ook tijdens en direct na afloop van het laden, op de factuur én wordt complexiteit als factor meegewogen. De uitkomsten van de servicebenchmark prijstransparantie worden binnenkort openbaar gemaakt.

Bron: website ACM