Prijstransparantie elektrisch laden stagneert

Het verbeteren van prijstransparantie bij elektrisch laden van elektrische auto’s stagneert. Duidelijkheid over laadprijzen bij (semi) publieke laadpunten is niet verbeterd ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de ‘Benchmark prijstransparantie laden van elektrisch vervoer 2023’ dat NKL dit jaar heeft uitgevoerd.

Steeds meer mensen rijden met een elektrisch auto. Als een EV-rijder bij een laadpaal staat, zou direct duidelijk moeten zijn wat de laadsessie moet gaan kosten. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de laadsessie (factuur). Ook moet de mogelijkheid om te laden zonder laadpas aangeboden worden (ad-hoc laden). Deze (toekomstige) wetgeving wordt nog niet in alle gevallen nagekomen, zo blijkt uit het onderzoek.

Transparante laadprijzen zijn cruciaal voor de groei van elektrisch vervoer. Dit onderzoek biedt marktpartijen gerichte verbeterpunten. Zodat laadprijzen nét zo duidelijk worden als de brandstofprijzen bij tankstations.

Onderzoek 2023
Voor het benchmark-onderzoek van NKL zijn afgelopen zomer de 10 meest gebruikte laadpassen bij de 10 grootste laadpaalaanbieders van zowel regulier laden als snelladen getest. Er zijn meer dan 1100 laadsessies geanalyseerd bij meer dan 100 publieke en semi-publieke laadpalen verspreid over het land. Dit is een realistische afspiegeling van de markt in Nederland. De laatste keer dat de benchmark is uitgevoerd was in 2021.

Prijstransparantie vooraf neemt af
De benchmark kent scores toe aan laadsessies op basis van de mate waarin ze prijstransparant zijn. Deze score loopt van 0 tot 10. De punten konden verdiend worden in verschillende onderdelen: prijstransparantie vooraf, tijdens, direct na, facturatie en tariefstelling. De gemiddelde laadscore nam licht af van een 6,3 naar een 6,0. Dat heeft meerdere oorzaken.

  • Minder duidelijkheid over de laadprijs vooraf. Bij 73% van de laadsessies was de prijs vooraf bekend (via de app, website of op de laadpaal zelf), in 2021 was dit nog 81%.
  • Juistheid facturen afgenomen. Bij 80% van de laadsessies klopte de prijs op de factuur, in 2021 was dit 98%.
  • Wat wel verbeterde: meer facturen geven een duidelijke prijsspecificatie, 50% ten opzichte van 10% in 2021.

Laden zonder laadpas
Ad-hoc laden (laden zonder laadpas) is bij 42% van de laadpalen voor regulier laden (AC laden) mogelijk. In geval van snelladen (DC laden) kun je bij 67% van laadpalen ad hoc laden. Recente Europese wetgeving (AFIR) stelt dat het vanaf 2027 mogelijk moet zijn om in geval van snelladen met een bank- of creditcard te kunnen betalen. Deze mogelijkheid is tot op heden nog niet overal ingevoerd.

Acties
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur gestart met het ontwikkelen van een Actieplan Prijstransparantie. Rijk, gemeenten, provincies, NKL, netbeheerders en marktpartijen stellen hierin concrete maatregelen voor om gezamenlijk de prijstransparantie te vergroten. Het actieplan wordt naar verwachting in februari gepresenteerd.

Het is zeer zorgelijk dat prijstransparantie nog altijd achterblijft. De markt is inmiddels volwassen geworden. Daar hoort bij dat marktpartijen consumenten heldere prijsinformatie bieden zodat de EV-rijder de juiste keuze kan maken. De marktpartijen moeten hun prestaties verbeteren. In het Actieplan Prijstransparantie komen wij met concrete maatregelen.

De groep particuliere EV-rijders die gebruik maakt van (semi-)publieke laadpalen groeit sterk. Zij wil een bewuste keuze kunnen maken op basis van prijs en service. Om de drempel voor overstappen te verlagen is het van belang dat elektrisch rijden én laden prettig en betrouwbaar is. In samenwerking met een aantal concessieverleners voert NKL verschillende benchmarks uit om te kijken hoe de dienstverlening voor de EV-rijders op dit moment is en waar het eventueel beter kan. Meer informatie vind je hier.