Acties bepalen

Als gemeente kun je de uitrol van private laadinfra op verschillende manieren ondersteunen en stimuleren. Jouw meerwaarde zit onder meer in het overkoepelende perspectief dat je kunt hebben. Wanneer je goed op de hoogte bent van de wensen en zorgen van diverse private partijen, ontdek je misschien ook slimme koppelkansen: mogelijkheden tot onderlinge samenwerking of de realisatie van semipublieke laadpunten.

Informeren

Een gebrek aan kennis over verschillende aspecten van laadinfrastructuur is een grote drempel om aan de slag te gaan. Achterhaal allereerst waar de kennishiaten precies zitten, dan hoef je de private partij niet te overspoelen met een veelheid aan generieke informatie, maar kun je gericht verwijzen.
Onder ‘wonen’, ‘werken’ of ‘bezoeken’ vind je uitleg, best practices, rekentools en voorbeelddocumenten over de verschillende vraagstukken. Je kunt natuurlijk ook zelf op de gemeentelijke website een kennisbank inrichten. Met deze informatie bij de hand kies je hoe uitgebreid je de informatievoorziening wilt aanpakken. Wil je bijvoorbeeld een mailing uitsturen, een informatiebijeenkomst houden of een-op-eengesprekken voeren?

Leren

Naast informatie delen, wil je informatie ophalen. Welke wensen en zorgen leven er per doelgroep? Hebben de commerciële parkeergarages in jouw gemeente al exploitatieplannen voor laadinfra? Hebben woningcorporaties al een laadplan opgesteld?
Tijdens informatiebijeenkomsten kun je niet alleen kennis delen, maar ook ophalen. Je kunt ook een of meer bijeenkomsten voor een specifieke doelgroep organiseren om samen de kansen en obstakels in kaart te krijgen. Tot slot kun je bij onzekere situaties ook een pilot faciliteren.

Activeren

Het is niet voor iedere partij makkelijk om de algemene informatie toe te passen op de eigen praktijk en daar acties aan te verbinden. Je kunt hier een stimulerende rol in spelen.
Je kunt maatwerkadvies geven aan een specifieke doelgroep, zoals VvE’s of Mkb’ers, of aan één specifieke partij. Ook kun je partijen samenbrengen, bijvoorbeeld ondernemers op een gezamenlijk bedrijventerrein. Om de partijen te prikkelen om voortgang te boeken, kun je bijvoorbeeld een samenwerkingsconvenant of intentieovereenkomst opstellen.

Begeleiden

Om het proces te versnellen kun je zelf ook actieve begeleiding bieden, waarbij je een rol speelt als vraagbaak, gesprekspartner of facilitator. Afhankelijk van hoe intensief je betrokken wilt zijn, kun je bijvoorbeeld een vragenloket inrichten, adviseren bij het opstellen van laadbeleid of een collectieve inkoop organiseren.

Reguleren

Als private partijen in de uitrol van laadinfra worden tegengehouden door wet- en regelgeving, kun je dit obstakel wellicht wegnemen. Of dit speelt, verschilt per gemeente. Een voorbeeld is de regelgeving rond erfpachtgrond.

Samen komen we verder!
Deel je ervaringen met ons, dan nemen wij die op.