Bezoeken

Herken je deze situatie?

‘We merken aan verkeersbewegingen en/of klachten dat bezoekers lang op zoek zijn naar een laadpaal. Hierbij ligt vaak een rol voor gemeenten om te zorgen dat er publiek toegankelijke laadpunten beschikbaar zijn, veel gemeenten plaatsen dan ook publieke laadpalen bij bezoekerslocaties, zoals winkelcentra. Bij bedrijven zelf die veel bezoekers ontvangen, zoals bouwmarkten, sportverenigingen of musea, ontbreekt laadinfra vaak nog. Dit terwijl de parkeerterreinen bij deze locaties wel intensief worden gebruikt. Als hier laadinfra beschikbaar zou zijn, zou het zoekverkeer afnemen, net als de druk op openbare laadpalen.’

Zo ja, dan wil je waarschijnlijk ondernemers stimuleren om laadinfra te plaatsen. Welke knelpunten je tegenkomt en welke oplossingen daarvoor zijn, lees je onder elk vraagstuk.

De vraagstukken

1. Ik wil dat parkeerterreinen bij bezoekerslocaties worden voorzien van laadinfra.


Sportvelden, zorginstellingen, musea, winkelcentra, recreatiegebieden: allemaal plekken waar bezoekers enige tijd parkeren. Voor EV-rijders een ideaal moment om hun auto te laten laden. Voor een deel worden deze parkeervoorzieningen commercieel geëxploiteerd. Mogelijke knelpunten:

Hoeveel EV-rijders de parkeergelegenheid gebruiken en hoe lang ze er verblijven, en hoeveel groei daarin is te verwachten, bepaalt wat voor laadinfra nodig is.

Wat te doen?

  • Informeren: Ondernemers vinden het wellicht ingewikkeld om zo’n analyse uit te voeren, maar er zijn diverse instrumenten beschikbaar, te beginnen met de startgids Laden van elektrische auto’s op zaak, hoofdstuk 2. Een andere handige tool is de online simulator elektrisch rijden. Na de invoer van enkele gegevens krijgt de ondernemer direct een globaal inzicht van de kosten per dag en de investering die nodig is, per voertuig.
  • Begeleiden: aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciële verhuurders te helpen bij vragen.

Voor sommige bezoekerslocaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, is het aanbieden van laadpunten in de eerste plaats een service. Voor andere locaties kan de exploitatie van laadpunten commercieel aantrekkelijk zijn. Op termijn kan het zelfs voor een goede concurrentiepositie belangrijk zijn om laadinfra te hebben. Als de businesscase niet duidelijk is, kan dit het aanlegproces vertragen.

Wat te doen?

Nog geen concrete voorbeelden

Bij de aanleg van laadinfra zijn tal van technische keuzes te maken. Bij bezoekerslocaties kan bijvoorbeeld een korte verblijfsduur om een andere technische oplossing vragen dan een lange verblijfsduur. Opstellen van beleid kan vastlopen als de eigenaar geen zicht heeft op de technische mogelijkheden.

Wat te doen?

  • Informeren: Bij de aanleg van laadinfra zijn tal van technische keuzes te maken. Een goede inleiding op dit onderwerp voor alle partijen geeft de handreiking Visie en Beleid, keuze 6. Ook hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde startgids geeft meer begrip van de technische mogelijkheden. Deze informatie geeft genoeg houvast om een keuze te maken tussen regulier laden, snelladen of een laadplein. Als de ondernemer kiest voor een laadplein, geven hoofdstuk 4, 5 en 6 uit de Handreiking Snelladen aanvullende informatie. Als de ondernemer kiest voor een snellader, geeft deel 1 van de Handreiking snelladen aanvullende informatie.

Verschillende partijen houden zich bezig met de aanleg en exploitatie van laadinfrastructuur. Het kan lastig zijn om een selectie te maken van de partijen voor een offerteuitvraag.

Wat te doen?

  • Informeren: Als er een partij is gekozen, kan de Handleiding contracteren laadinfrastructuur helpen om het contract op te stellen.
  • Begeleiden: aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciele verhuurders te helpen bij vragen.

Realisatie van laadinfra is een serieuze investering, als het om een groot aantal laadpunten en/of laden op hoog vermogen gaat.

Wat te doen?

Als het om een inpandige parkeervoorziening gaat, aarzelt een terreineigenaar wellicht over de aanleg van laadinfra uit zorgen over brandveiligheid. Er bestaat een set maatregelen voor een brandveilige inrichting van parkeergarages met laadpunten, maar mogelijk is deze rapportage niet bekend bij de ondernemer. Deze rapportage is onder andere hier terug te vinden.

 

Wat te doen?

Informeren: Er bestaat een set maatregelen voor een brandveilige inrichting van parkeergarages met laadpunten, maar mogelijk is deze rapportage niet bekend bij de VvE. Het rapport is hier te vinden.

Afhankelijk van de situatie kan samenwerking het offertetraject kansrijker te maken. Een collectieve inkoop kan het verschil maken. Terreineigenaren moeten dan wel op de hoogte zijn van elkaars plannen en wensen.

Wat te doen?

  • Activeren:  Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB) heeft een pilot uitgevoerd om een collectieve aanpak voor laadinfra op een bedrijventerrein te testen en hiervan te leren. Zo’n pilot is ook mogelijk voor bezoekerslocaties.

Soms is voor de aanleg van laadinfra een netverzwaring nodig, bijvoorbeeld voor een laadplein of een snellader. Door overbelasting van het elektriciteitsnetwerk is een netverzwaring niet zonder meer mogelijk.

Wat te doen?

  • Informeren: De capaciteitskaart voor afname van Netbeheer Nederland geeft de situatie aan.
  • Informeren: Bedrijven kunnen onderzoeken of ze ook zonder netverzwaring laadinfra kunnen plaatsen, bijvoorbeeld door gebruik van batterijopslag of door energiegebruik op elkaar af te stemmen. Dit NAL-document over laden bij beperkte netcapaciteit geeft meer informatie.
  • Activeren en begeleiden: Om zonder netverzwaring laadinfra te plaatsen is samenwerking tussen ondernemers belangrijk. De gemeente kan samenwerking stimuleren of zelfs het proces begeleiden.

Samen komen we verder!
Deel je ervaringen met ons, dan nemen wij die op.