Werken

Herken je deze situatie?

‘In mijn gemeente hebben bedrijven wel parkeerterreinen en -garages, maar daar is nog weinig laadinfra geplaatst. Ik wil stimuleren dat die laadinfra er wel komt, om een of meer van de volgende redenen:

 • De druk op publieke laadpalen is te hoog
 • Er komt een milieuzone/zero-emissiezone binnen de gemeente
 • Bedrijven vragen zelf om hulp.

Zo ja, dan wil je waarschijnlijk ondernemers stimuleren om laadinfra te plaatsen. Welke knelpunten je tegenkomt en welke oplossingen daarvoor zijn, lees je onder elk vraagstuk.

De vraagstukken

1. Ik wil dat ondernemers op eigen terrein gaan laden.

Afwachten of de overstap maken naar elektrisch vervoer? Bij veel ondernemers zal deze vraag al regelmatig spelen. Beslissingen over laadinfra komen bovenop vraagstukken over de vervanging van de vloot. Het onderwerp is het meest urgent als het bedrijf in of in de buurt van een zero-emissiezone is gevestigd.
Mogelijke knelpunten:

De omvang van het wagenpark, het aantal kilometers dat medewerkers maken, de hoeveelheid klanten met elektrisch vervoer die het bedrijf bezoeken: allemaal factoren die bepalen hoe groot de laadbehoefte bij een bedrijfspand is.

Wat te doen?

 • Informeren: Ondernemers vinden het wellicht ingewikkeld om zo’n analyse uit te voeren, maar er zijn diverse instrumenten beschikbaar, te beginnen met de startgids Laden van elektrische auto’s op zaak, hoofdstuk 2. Een andere handige tool is de online simulator elektrisch rijden. Na de invoer van enkele gegevens krijgt de ondernemer direct een globaal inzicht van de kosten per dag en de investering die nodig is, per voertuig. Voor ondernemers in de logistieke sector is er de Rekentool Elektrificatie Logistiek van Elaad.nl. Hierdoor krijgt de ondernemer ook inzichtelijk welke investering zij ´no-regret´ nu al kunnen doen in laadinfrastructuur.

  Daarnaast is het goed om aan te geven dat als de ondernemer verwacht een grotere netaansluiting nodig te hebben hierover contact op te nemen met de netbeheerder. Dit geldt met name bij grotere vermogens.

  Overige informatie over laden bij laadinfra op eigen terrein: ZES website

 • Begeleiden: Aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciële verhuurders te helpen bij vragen.

Bij de aanleg van laadinfra zijn tal van technische keuzes te maken. Opstellen van beleid kan vastlopen als de ondernemer geen zicht heeft op de technische mogelijkheden. Dit geldt des te meer logistieke – en taxibedrijven, die het laden onderdeel moeten maken van hun bedrijfsproces.

Wat te doen?

 • Informeren: Een goede inleiding op dit onderwerp voor alle partijen geeft de handreiking Visie en Beleid, keuze 6. Ook hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde startgids geeft meer begrip van de technische mogelijkheden. Deze informatie geeft genoeg houvast om een keuze te maken tussen regulier laden, snelladen of een laadplein. Als de ondernemer kiest voor een laadplein, geven hoofdstuk 4, 5 en 6 uit de Handreiking Snelladen aanvullende informatie. Als de ondernemer kiest voor een snellader, geeft deel 1 van de Handreiking snelladen aanvullende informatie.

Voor logistieke bedrijven zijn de technische mogelijkheden voor verschillende laadsnelheden van groot belang. Een handig overzicht is te vinden in hoofdstuk 2.2 van de handreiking logistiek laden.

Verschillende partijen houden zich bezig met de aanleg en exploitatie van laadinfrastructuur. Het kan voor de ondernemer lastig zijn om een selectie te maken van de partijen voor een offerteuitvraag.

Wat te doen?

 • Informeren: Als er een partij is gekozen, kan de Handleiding contracteren laadinfrastructuur helpen om het contract op te stellen.
 • Begeleiden: Aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciële verhuurders te helpen bij vragen.

Realisatie van laadinfra is een serieuze investering, als het om een groot aantal laadpunten en/of laden op hoog vermogen gaat.

Wat te doen?

Als een ondernemer het parkeerterrein niet in eigen bezit heeft, is overleg met de eigenaar nodig. In deze situatie kunnen discussies ontstaan over het eigenaarschap en de exploitatie van de laadpaal, wat het aanlegproces kan vertragen.

 

Wat te doen?

Nog geen concrete voorbeelden

Als het om een inpandige parkeervoorziening gaat, aarzelt een ondernemer wellicht over de aanleg van laadinfra uit zorgen over brandveiligheid.

Wat te doen?

Er bestaat een set maatregelen voor een brandveilige inrichting van parkeergarages met laadpunten. De rapportage is hier te vinden.

Als ondernemers in hun eentje opereren, lopen ze misschien vast op kansarme offertetrajecten.

Wat te doen?

 • Informeren: Met name in de logistieke sector is samenwerking onontbeerlijk. Een overzicht van de belangrijkste partijen is te vinden in de Handreiking Logistiek Laden, hoofdstuk 8. Als je merkt dat ondernemers nog op hun eigen eilandje opereren en daardoor vastlopen, kun je ze wijzen op de Roadmap Logistieke Laadinfra voor nationale samenwerking. Maar lokale en regionale samenwerking is net zo belangrijk, bijvoorbeeld met de inrichting van een gedeelde laadhub. Dit is bijvoorbeeld gerealiseerd in Duivendrecht. Informatie over samenwerking in een gedeelde laadhub is te vinden in de rapportage Privaat logistiek laden bij elkaar op privaat terrein van de Topsector Logistiek.
 • Begeleiden: Een collectieve inkoop van laadinfra kan niet alleen financieel gunstiger zijn, maar ook de plaatsing versnellen. Je kunt hier allereerst een actieve rol in spelen door ondernemers met elkaar in contact te brengen en de wensen te inventariseren. Ook kun je adviseren bij het opstellen van de kaders en wegingscriteria voor de uitvraag. Een voorbeeld van een collectieve uitvraag van ondernemers vind je hier.
 • Begeleiden logistieke sector: Als meerdere logistieke bedrijven samen een laadhub delen waar ze óók hun processen kunnen stroomlijnen, is dat dubbele winst. Gemeenten kunnen het proces om tot zo’n gezamenlijke hub te komen begeleiden of zelfs initiëren. Gemeente Leiden en Tilburg zijn hier bijvoorbeeld mee bezig. Een handig houvast in de gesprekken hierover is de rapportage Privaat logistiek laden bij elkaar op privaat terrein van de Topsector Logistiek.

Soms is voor de aanleg van laadinfra een netverzwaring nodig, bijvoorbeeld voor een laadplein of een snellader. Door overbelasting van het elektriciteitsnetwerk is een netverzwaring niet zonder meer mogelijk.

Wat te doen?

2. Ik wil dat ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen op eigen terrein gaan laden.

Als ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw een parkeerterrein delen, moeten er afspraken gemaakt worden met de verhuurder en andere huurders. Dit kan de besluitvorming vertragen. Naast de knelpunten onder 5.1 moeten daarom soms wat extra hobbels worden genomen. Ik wil dat ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen op eigen terrein gaan laden.
Mogelijke knelpunten:

Als ondernemers een bedrijfsverzamelgebouw delen, kan het gebeuren dat het ene bedrijf wel behoefte heeft aan laadpalen op het gezamenlijke parkeerterrein, en het andere niet. Er kan zelfs weerstand zijn tegen de plaatsing, als mede-ondernemers met auto’s op fossiele brandstoffen bang zijn voor parkeerproblemen.

Wat te doen?

 • Informeren: aangeven dat de ondernemers en eigenaar een gezamenlijk plan kunnen opstellen om onder andere in beeld te hebben wat de verwachte vraag nu en in de toekomst gaat zijn.

Als alle ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw achter de plaatsing van laadpalen staan, is de eerste horde genomen. Maar ook over investering en gebruik kunnen tegengestelde ideeën bestaan. In wat voor soort laadinfra wordt geïnvesteerd? Hoe worden eenmalige en variabele kosten verrekend? En mogen derden ook gebruik maken van de laadpunten?

Wat te doen?

Nog geen concrete voorbeelden

Als het om een inpandige parkeervoorziening gaat, aarzelt een ondernemer wellicht over de aanleg van laadinfra uit zorgen over brandveiligheid.

Wat te doen?

Er bestaat een set maatregelen voor een brandveilige inrichting van parkeergarages met laadpunten. De rapportage is hier te vinden.

3. Ik wil dat ondernemers laadinfra openstellen voor derden.


Mogelijke knelpunten:

Op welke momenten maken huurders/werknemers gebruik van laadinfra, en hoe lang? En hoeveel behoefte hebben bezoekers en omwonenden aan laadinfra? Het antwoord op die twee vragen maakt duidelijk of het zinvol en mogelijk is om laadinfra open te stellen voor derden.

Wat te doen?
Nog geen concrete voorbeelden

Met semipublieke laadpunten kan de eigenaar verdienen aan stroom. Grondeigenaren hebben niet altijd duidelijk zicht op de verdienmogelijkheden. Een analyse van de kosten en baten is nodig.

Wat te doen? 

Een semipublieke voorziening zorgt ervoor dat laadpalen intensiever worden gebruikt. Als private partijen bij elkaar in de buurt op de hoogte zijn van elkaars wensen, kan dit een realisatietraject kansrijker maken. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverzamelgebouw waar de werknemers vooral overdag van de laadpunten gebruikmaken. ’s Avonds en in het weekend is er dan ruimte om bezoekers toegang tot de laadpalen te geven. Als er een bezoekerslocatie als een theater of sportschool in de buurt is, kan dit een constructie zijn waar iedereen baat bij heeft.

Wat te doen? 
Nog geen concrete voorbeelden

Samen komen we verder!
Deel je ervaringen met ons, dan nemen wij die op.