Samen de transitie naar elektrisch vervoer aanjagen met de
Proeftuin Slimme Laadpleinen

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Dit gaat gepaard met een behoefte aan 1,7 miljoen oplaadpunten. Een van de manieren om deze laadbehoefte snel en efficiënt te realiseren is het aanleggen van laadpleinen.

Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen realiseren we 46 laadpleinen in 19 gemeenten. Kennisdeling is een belangrijke pijler van de proeftuin. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met het subsidiëren van deze proeftuin bereiken dat de techniek steeds verder wordt ontwikkeld en aantrekkelijk wordt gemaakt voor gebruikers en marktpartijen. De deelnemende gemeenten leren van elkaar door opgedane kennis openbaar te maken via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren.

In totaal worden 489 laadpunten gerealiseerd. Bijzonder aan de proeftuin is echter dat het niet alleen gaat om aantallen. We doen het ook slim en innovatief. We testen technieken als smart charging en vehicle-to-grid (V2G) en leren hoe we die het beste kunnen toepassen. Zo jagen we samen de transitie naar elektrisch vervoer aan.

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De proeftuin wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ondersteund door NKL samen met het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau Over Morgen.

Kennis delen: geleerde lessen uit de proeftuin

Binnen de Proeftuin Slimme Laadpleinen worden verschillende innovatieve oplossingen in de praktijk ontwikkeld en getest. Een van de belangrijke pijlers van de proeftuin is het delen van kennis over deze innovaties. Dat doen we onder meer door het ophalen van ervaringen en geleerde lessen bij de verschillende projecten op de thema’s techniek, organisatie, wetgeving en financiën. De geleerde lessen op bovenstaande thema’s zijn te gebruiken bij de realisatie van zowel ‘slimme’ als ‘gewone’ laadpleinen. De aandachtspunten worden – met meer toelichting en toepassingsvoorbeelden – ook opgenomen in onze kennisdocumenten.

In 2021 is de realisatiefase van de Proeftuin Slimme Laadpleinen afgerond. De geleerde lessen uit de realisatiefase zijn verzameld in het kennisdocument ‘Gouden Lessen Proeftuin Slimme laadpleinen‘.

De proeftuin in beeld

Projectenkaart Proeftuin Slimme Laadpleinen

Projectenkaart Proeftuin Slimme Laadpleinen

Nieuws

Einde berichten

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ondersteund door NKL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau Over Morgen.