Realisatie van een laadplein

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om naast individuele laadpalen ook laadpleinen aan te leggen. Men spreekt van een laadplein wanneer er meer dan twee laadpunten op eenzelfde netaansluiting zitten. De laadpalen delen dus dezelfde voeding. Dit is een efficiënte manier om te voldoen aan de groeiende behoefte aan laadinfrastructuur.

Waarom kiezen gemeenten voor een laadplein?
Dankzij de clustering van laadpalen op een laadplein kunnen meerdere automobilisten bijvoorbeeld tegelijk laden op één centrale plaats. Elektrisch rijders hebben daardoor meer kans op een vrije plek. Die laadzekerheid kan de overstap naar een elektrische auto stimuleren. Een ander voordeel van clustering is dat verkeersstromen makkelijker te reguleren zijn; het voorkomt zoekverkeer naar verschillende laadlocaties in de wijk.

Werking
Bij een laadplein zitten de netaansluiting en de regelsystemen op één plek, en niet in iedere laadpaal afzonderlijk. De laadobjecten kunnen daardoor kleiner en smaller worden vormgegeven en zijn zo makkelijker inpasbaar in de openbare ruimte.

Technische varianten
Er zijn twee manieren waarop een laadplein technisch kan worden uitgevoerd: via een ‘master-slaveconstructie’ of een ‘systeem-straatkastconstructie’.

links: standaard laadpaal, midden: master-slaveconstructie, rechts: systeem-straatkast.

Bij de master-slaveconstructie heeft één laadpaal (de master) netaansluiting. Deze is direct aangesloten op het backofficesysteem. Alle andere laadpalen (slaves) zijn aangesloten op de master. Bij de systeem-straatkastconstructie is er daarentegen sprake van één hoofdaansluiting in een afzonderlijke straatkast, waarop alle laadpalen zijn aangesloten.

Naast andere verschillen heeft een systeem-straatkastconstructie als voordeel dat er zowel gelijkstroom als wisselstroom op aangesloten kan zijn. Dat betekent dat snelladen en regulier laden binnen hetzelfde systeem mogelijk is. Het voordeel van een master-slaveconstructie is dat er minder ruimte voor nodig is.

Waar moet ik rekening mee houden bij de aanleg van een laadplein?
Er zijn een aantal basiseisen waar elk laadplein aan moet voldoen. Het gaat dan om bijvoorbeeld functionaliteiten, vormgeving, beheer, techniek en veiligheid. Per situatie kan dit basiseisenpakket worden aangevuld met opties. Er is een basisset beschikbaar waarin alle eisen en opties overzichtelijk zijn opgenomen.

Ik wil aan de slag!
Gemeenten die een laadplein willen realiseren, kunnen gebruikmaken van een stappenplan. Dit stappenplan, inclusief uitgebreide informatie over afwegingen, is beschikbaar in de handreiking realisatie laadpleinen. Een schat aan informatie komt ook beschikbaar via de Proeftuin Slimme Laadpleinen.