Roadmap logistieke laadinfrastructuur wijst de weg

Steeds meer bedrijven in de logistieke sector kiezen voor elektrische voertuigen. De overheidsambitie is dat in 2050 alle logistieke mobiliteit emissieloos is. Elektrische bestelwagens en vrachtwagens gaan het komende decennium een vertrouwd beeld worden op de weg. Zelfs de eerste schepen gaan over op batterij elektrische vaart. Al die voertuigen moeten efficiënt kunnen laden. Hoe we dat gaan bereiken staat beschreven in de Roadmap logistieke laadinfrastructuur. Daaruit is ook op te maken welke inspanningen nodig zijn van overheden, marktpartijen, netbeheerders en andere stakeholders. Het document is vanaf vandaag beschikbaar.

De roadmap:

  • brengt prognoses samen over de elektrificatie van lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart en de laadbehoefte die daarbij hoort;
  • maakt inzichtelijk welke stappen per segment nodig zijn om voldoende laadinfrastructuur te realiseren.

Fasering

In de roadmap zijn fasen van uitrol opgenomen voor lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart. Daarbij is het goed om te beseffen dat zowel elektrische logistieke voertuigen als logistieke laadinfrastructuur nog volop in ontwikkeling zijn. Het document wordt daarom regelmatig bijgesteld.

Lees de roadmap

Lees een samenvatting van de roadmap