Rotterdam gaat voor emissievrije logistiek

In 2025 zijn nieuwe bestel- en vrachtwagens in veel Nederlandse binnensteden alleen nog welkom als ze uitstootvrij zijn. Deze grote omslag betekent werk aan de winkel voor overheden, netbeheerders en bedrijven in de logistieke sector. 

Rotterdam is een van de gemeenten die zo’n emissievrije zone invoert. Jos Streng, beleidsmedewerker Mobiliteit, vertelde erover in het NKL-webinar EVen Bijpraten.

Gemeente Rotterdam heeft eind vorig jaar een Convenant Zero Emissie Stadslogistiek gesloten met 56 andere partijen. Daaronder bevinden zich bedrijven die goederen naar de stad vervoeren, zoals DHL en HEMA, maar bijvoorbeeld ook het MKB Rotterdam-Rijnmond, bedrijven die laadinfrastructuur bieden en diverse belangenverenigingen. Al die stakeholders committeren zich aan één of meer acties die eraan bijdragen om de zero-emissiezone werkelijkheid te laten worden.
“Iedereen heeft dezelfde vraag: waar kan ik gaan laden en hoe moet ik dat organiseren?” vertelt Jos. “Voor een deel gebeurt dat in de publieke ruimte, voor een deel op eigen terrein.”

Samenwerking en kennis delen

Samenwerking is volgens Jos het sleutelwoord. Tussen bedrijven onderling, die kunnen besluiten om bijvoorbeeld gezamenlijk laadinfra te organiseren en tussen bedrijven en gemeente, die hun plannen op elkaar moeten afstemmen. Ook samenwerking tussen gemeenten onderling is volgens hem cruciaal: “Een deel van je verantwoordelijkheid als grote gemeente is om je kennis te delen, regionaal, maar ook landelijk. Kleinere gemeenten kunnen wijzer worden van koplopers. Maak gebruik van gemeentelijk of regionaal overleg.”

2025 is dichtbij

Om laadinfrastructuur voor logistiek uit te rollen, is een lange adem nodig. Daarom is het belangrijk om het thema nu al op tafel te leggen. ‘Wat wordt de laadbehoefte?’ ‘Welke locatie is het meest efficiënt?’ ‘En kan het elektriciteitsnetwerk het aan of moet er een verzwaring komen?’ zijn maar enkele van de vragen die beantwoord moeten worden. Om gemeenten op weg te helpen, is de Handreiking laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector beschikbaar. Dit document introduceert het onderwerp en geeft praktische aanbevelingen.

Kijk het volledige webinar terug

Bekijk een korte uitleg over de handreiking door projectleider Robert van den Hoed: