Service benchmark voor betere dienstverlening aan EV-rijders

De laatste jaren zijn steeds meer mensen overgestapt op een elektrisch of hybride voertuig. En we willen dat meer mensen deze overstap maken. Daarom is het van belang dat elektrisch rijden én laden prettig en betrouwbaar is. In samenwerking met een aantal concessieverleners heeft NKL een service benchmark uitgevoerd om te kijken hoe de dienstverlening voor de EV-rijders op dit moment is en waar het eventueel beter kan.

De service benchmark meet de gebruiksvriendelijkheid van publieke laadpunten. NKL heeft deze benchmark uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het serviceniveau van verschillende marktpartijen. De uitkomsten vormen waardevolle input voor concessieverleners en marktpartijen om het serviceniveau waar mogelijk te verhogen.

Het onderzoek: 12 indicatoren, 300 laadpalen
De gebruiksvriendelijkheid van publiek laden is op 12 indicatoren onderzocht: beschikbaarheid in apps, positionering van laadpalen in apps, beschikbaarheid van de laadpaal, toegankelijkheid van de laadpaal, betrouwbaarheid van de laadpaal, prijstransparantie voorafgaand aan een laadsessie, prijstransparantie bij ad-hoc laden, gebruikersinput voor ‘slim laden’, gebruiksvriendelijkheid van de laadpaal, contactgegevens van de helpdesk, bereikbaarheid van de helpdesk en deskundigheid van de helpdesk.

Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn verschillende informatiebronnen gebruikt. Naast bestaande ‘harde’ datasets is er ook steekproefsgewijs experimenteel onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn 300 publieke laadpunten in het veld bezocht en getest en is er 28 keer contact gezocht met de helpdesks van diverse marktpartijen. Om het onderzoek representatief voor de marktsituatie te houden, is bij het samenstellen van de lijst met laadpunten gelet op een goede dekking van de verschillende NAL-regio’s en CPO’s.

Uitkomst
De service benchmark geeft inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van publiek laden. Omdat dit de eerste keer is dat een service benchmark is uitgevoerd, heeft het onderzoek ook referentiewaarden opgeleverd waartegen in de toekomst de voortgang van het serviceniveau beoordeeld kan worden. Dit onderzoek levert voor zowel de EV-rijder, als ook voor marktpartijen, concessieverlenende overheden en andere belanghebbenden goed inzicht in het huidige serviceniveau van de publieke laadinfrastructuur in Nederland. Daarnaast is het een goede basis voor toekomstig onderzoek. Aan de hand van deze resultaten kunnen concessieverleners en marktpartijen nu het gesprek aangaan, concrete verbeterpunten signaleren en waar mogelijk doorvoeren. Zo werken we samen aan een betere gebruiksvriendelijkheid van publiek laden.

Meer weten?
Download hier de eindrapportage Service Benchmark.