Servicebenchmark laden van elektrisch vervoer 2024 van start

Elektrisch rijden is de toekomst. Steeds meer mensen zijn inmiddels overgestapt op een elektrische auto. En we willen dat nog meer mensen deze overstap gaan maken. Elektrisch rijden én laden moet dan ook prettig en betrouwbaar zijn. Want hoe beter de gebruikerservaring, hoe meer mensen zullen overstappen. Om te weten hoe het met de gebruikservaring gesteld is, voert NKL sinds 2022 ieder jaar een servicebenchmark uit.

Projectleider Richard de Kam: vertelt “Met de benchmark willen we meer inzicht krijgen in het serviceniveau van laadpunten in Nederland: wat goed gaat en waar kan het beter? Zo kunnen we samen werken aan een betere gebruiksvriendelijkheid van publiek laden voor de EV-rijder.”

Twaalf criteria
In 2022 heeft NKL Nederland een eerste uitgebreide benchmark uitgevoerd: bij 300 laadpunten is de dienstverlening aan de EV-rijders gemeten. In 2023 is een beknopte benchmark uitgevoerd als onderdeel van de Benchmark Prijstransparantie. Er zijn toen minder laadpunten getoetst, maar de scope was wel breder: naast publieke, reguliere laadpalen zijn er ook semipublieke laadpalen en snelladers getest. De laadpunten werden op 12 criteria getoetst: beschikbaarheid in apps, positionering van laadpalen in apps, beschikbaarheid van de laadpaal, toegankelijkheid van de laadpaal, betrouwbaarheid van de laadpaal, prijstransparantie voorafgaand aan een laadsessie, prijstransparantie bij ad-hoc laden, gebruikersinput voor ‘slim laden’, gebruiksvriendelijkheid van de laadpaal, contactgegevens van de helpdesk, bereikbaarheid van de helpdesk en deskundigheid van de helpdesk.

Ook regionaal
Richard: “De voorbereidingen voor de Servicebenchmark laden van elektrisch vervoer 2024 zijn inmiddels in volle gang. Naast de 12 criteria die in 2022 en 2023 zijn getoetst, worden de laadpunten dit jaar beoordeeld op drie extra punten: het wel of niet leveren van groene stroom, laadsnelheid en of er brandstofauto’s geparkeerde staat op de laadplek.”

Om een representatief beeld van het landelijk laadnetwerk te krijgen, worden middels een steekproef 300 publieke, semi-publieke en snelladers geselecteerd. Richard: “Naast deze steekproef kunnen de NAL-regio’s dit jaar ook een verzoek indienen om aanvullende laadpunten  in de regio te testen, bijvoorbeeld van een bepaalde concessiehouder. Naast een algemene rapportage van de ontwikkelingen ten opzichte van de resultaten in 2022 en 2023, zullen we dus ook regionale rapportages maken waarin de verbeterpunten in kaart worden gebracht.”

Meer weten?