Slim laden vanuit het perspectief van de EV rijder

Het aantal elektrische auto’s in Nederland groeit flink door. Naar verwachting zijn er in 2025 zo’n 578 duizend EV-rijders. Ook het aantal laadpunten neemt hiermee toe. Hoe kunnen we al deze voertuigen opladen zonder ons stroomnet te veel te belasten? Slim laden lijkt dé oplossing. Volgens het actieplan ‘Slim laden voor iedereen’ van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) moet in 2025 minimaal 60% van de laadsessies ‘slim’ verlopen. Of we deze doelstelling gaan halen is voor een groot deel afhankelijk van het laadgedrag van de toekomstige EV-rijder. In opdracht van NKL en ElaadNL heeft inNovation onderzoek gedaan naar het belang van laadsnelheden voor de EV-rijders.

Wat is slim laden?
Slim laden betekent dat je de auto wel inplugt, maar dat deze pas gaat laden op de meeste gunstige tijdstippen en met optimale snelheid. Bijvoorbeeld vanwege de beschikbaarheid van duurzame stroom (uit eigen zonnepanelen) of alleen laden tijdens (goedkope) daluren. Slim laden is dus goedkoper en duurzamer. En er kan ook rekening gehouden worden met de drukte op het stroomnet om zo stroomstoringen te voorkomen. Op dit moment is het aantal slimme laadsessies minder dan 5%. In het actieplan Slim laden voor iedereen is de insteek om alle laadsessies thuis en op werk standaard slim te maken.

Laadsnelheid
Uit de “Klantreis publiek laden” bleek dat EV-rijders naast prijs steeds meer op laadsnelheid beginnen te letten. Het is daarom van belang meer inzicht te krijgen in het laadgedrag van de EV-rijder. In het onderzoek ‘De weg naar slimladen vanuit het perspectief van de EV-Rijder’ zijn zes segmenten EV-rijders naar voren gekomen die – naar verwachting – in 2030 elektrisch rijden: Stedelijke Forenzen, Lange afstand Forenzen, Gevestigde Gezinnen, Plattelandsbewoners, Stedelijke Gezinnen en Starters. Dit is ongeveer 83% van de particuliere automobilisten. Op basis van relevante, reeds uitgevoerde onderzoeken en data worden de segmenten, hun laadgedrag en hun verschillende houdingen ten opzichte van laadsnelheid beschreven.

Niet iedere EV-rijder is hetzelfde
De zes onderzochte segmenten verschillen in hun profiel, behoeften en laadgedrag en zullen naar verwachting anders reageren op ‘slim laden voor iedereen’. De EV-rijder van nu is ook anders dan de EV-rijder van morgen, omdat – vooruitlopend op andere rijder segmenten – op dit moment vooral de Zakelijke Rijders de overstap hebben gemaakt naar elektrisch rijden. De beleving en het gedrag van de EV-rijder gaat zich daarom de komende tijd nog volop ontwikkelen. Het is dan ook van belang  om de verschillende typen EV-rijders goed te blijven volgen en hun perspectief te betrekken bij afspraken met de ketenpartners en marktpartijen. Zo leren we de EV-rijders steeds beter kennen én weten we hoe we slim laden voor hen aantrekkelijk kunnen maken.

Meer weten?
Lees het rapport ‘De weg naar slim laden vanuit het perspectief van de EV-Rijder’. Een eerste verkenning van zes particuliere segmenten voor een effectieve uitrol van slim laden.