Slimme laadpleinen koppelen aan een batterij

Laadpleinen zijn van grote waarde in te zetten naast losse (publieke) laadpunten als onderdeel van de laadinframix. Naast organisatorische voordelen als de vindbaarheid en laadzekerheid, bieden laadpleinen mogelijkheden voor efficiënter gebruik van energie, bijvoorbeeld door koppeling met andere energiesystemen. Zo kan er bij een laadplein een combinatie gezocht worden met opwek van energie uit zonnepanelen, opslag in accu’s, of het maken van koppelingen met het energiesysteem van bijvoorbeeld een gebouw. We leggen dit uit aan de hand van vier artikelen. In dit artikel gaan we in op de koppeling met een batterij.

De energievraag voor het laden van een voertuig valt niet altijd samen met de momenten waarop er genoeg stroom beschikbaar is en de prijs van stroom laag is. Het kan daardoor slim zijn om accu’s te gebruiken om stroom op te slaan voor piekmomenten.

Een voorbeeld van zo’n toepassing is wanneer het laadplein of gebouw ook zonnepanelen heeft. Veel zonne-energie wordt opgewekt op de momenten dat er niet geladen wordt, en vice versa. Er wordt dan soms veel stroom opgewekt en teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, en soms juist veel stroom uit het net gevraagd. Door accu’s te gebruiken kan de opgewekte energie opgeslagen worden en later worden gebruikt om auto’s mee op te laden.

Slim laadplein Haarlemmermeer parkeren en flexibiliteit voor het net

Een parkeerplein van de toekomst is geen bescheiden omschrijving van het laadplein dat in Haarlemmermeer is gerealiseerd. Het plein is zowel innovatief op het gebied van laadinfrastructuur als flexibele parkeeroplossingen.

Slim laadplein Haarlemmermeer

Afhankelijk van de drukte op het plein en het gebruik van de laadplekken wordt automatisch bepaald hoeveel parkeerplekken er alleen voor elektrische voertuigen bestemd zijn. Dit dynamische parkeersysteem zorgt ervoor dat op drukke momenten meer plekken voor voertuigen op fossiele brandstoffen beschikbaar gemaakt kunnen worden. Er worden dan niet onnodig veel plekken vrij gehouden voor elektrische voertuigen waardoor er minder inkomstenderving vanuit parkeergelden is.

De laadpalen zijn aangesloten op batterijopslag-systemen die zijn geplaatst in speciaal daarvoor ontworpen kasten die als bankje zijn ingericht. De bankjes zijn gemaakt van herbruikbare materialen. Door deze opslag kan het laadplein op piekmomenten aan alle laadpunten het benodigde vermogen bieden, met een relatief kleine aansluiting. Hierdoor zijn de kosten lager en de impact op het elektriciteitsnet kleiner. De batterijopslag wordt bovendien gebruikt om het net te ontlasten. Hier staat een vergoeding tegenover die de business case van het laadplein verbetert.

De gemeente Haarlemmermeer is er in geslaagd om een groot aantal partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk een geïntegreerd laadplein met batterijopslag én een dynamisch parkeersysteem hebben gerealiseerd.