Slimme laadpleinen koppelen aan een gebouw

Laadpleinen zijn van grote waarde in te zetten naast losse (publieke) laadpunten als onderdeel van de laadinframix. Naast organisatorische voordelen als de vindbaarheid en laadzekerheid, bieden laadpleinen mogelijkheden voor efficiënter gebruik van energie, bijvoorbeeld door koppeling met andere energiesystemen. Zo kan er bij een laadplein een combinatie gezocht worden met opwek van energie uit zonnepanelen, opslag in accu’s, of het maken van koppelingen met het energiesysteem van bijvoorbeeld een gebouw. We leggen dit uit aan de hand van vier artikelen. In dit artikel gaan we in op de koppeling met een naastgelegen gebouw.

Bedrijfsgebouwen kennen vaak duidelijke pieken in het energieverbruik. Dat kan komen doordat veel mensen tegelijk beginnen met hun werkdag, of doordat er bepaalde apparatuur wordt ingeschakeld. Vaak is de netaansluiting van het gebouw aangelegd op deze piekvermogens waardoor deze veel meer capaciteit heeft dan op een gemiddeld moment nodig is.

Bij het toepassen van Vehicle-to-Building (V2B) wordt de elektrische auto gekoppeld aan het gebouw. De stroom opgeslagen in de elektrische auto’s kan daardoor gebruikt worden om de pieken aan stroombehoefte van het gebouw op te vangen. De laadpunten moeten dan wel op dezelfde aansluiting als het gebouw zijn aangesloten. Zo zal er minder van het elektriciteitsnet gevraagd worden.

Er liggen ook kansen bij het aansluiten van laadpalen op een bedrijfsgebouw wanneer op dit gebouw ook zonnepanelen geplaatst zijn. Vaak zijn zonnedaken groot genoeg om de energievraag van het gebouw op te wekken en wordt er zelfs meer teruggeleverd aan het net dan er wordt gebruikt. Door op deze eigen stroom te gaan laden wordt een groter deel van de opgewekte stroom zelf gebruikt. Dit is goed voor het elektriciteitsnet maar ook voor de portemonnee!

Slim laadplein Maastricht: Van zon op het dak naar deelauto’s op straat

Het kantoorpand van Alex51 in Maastricht beschikt over een groot aantal zonnepanelen die op het dak van het gebouw zijn geplaatst. Om de opgewekte energie nog meer zelf te gebruiken is naast het gebouw een laadplein gerealiseerd. Door gebruik te maken van slimme laadpunten is het mogelijk om zo veel mogelijk te laden op het moment dat er veel zonne-energie wordt opgewekt.

elektrische auto aan het laden - We Drive Solar

© Aron Nijs Fotografie

Op momenten dat er weinig opwek is, maar wel energie verbruikt wordt in het gebouw, wordt er stroom teruggeleverd vanuit de accu’s van de auto’s. Door deze toepassing van Vehicle-to-Building (V2B) wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de zelf opgewekte energie en er zo min mogelijk stroom vanaf het elektriciteitsnet gebruikt.

Een uitdaging is hierbij de beschikbaarheid van voertuigen die stroom terug kunnen leveren. Door de samenwerking met WeDriveSolar wordt het laadplein in combinatie met deelauto’s geëxploiteerd. Deze deelauto’s zijn geschikt voor het terugleveren van stroom aan het gebouw.

Uniek aan dit laadplein is dat het is aangesloten “achter de meter” van het gebouw terwijl de laadpunten zich in de publieke ruimte bevinden. Er is dus een samenwerking met de gemeente gestart om dit project van de grond te krijgen.