Slimme laadpleinen

In 2030 moeten alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Dat is de ambitie van de Nederlandse regering. Dit betekent dat we de komende jaren voldoende oplaadpunten moeten realiseren. Naar verwachting hebben we er zo’n 1,7 miljoen nodig. Eén van de manieren om deze laadbehoefte snel en efficiënt te realiseren is het aanleggen van laadpleinen.


Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen, hebben we de afgelopen twee jaar 46 laadpleinen in 19 gemeenten gerealiseerd en daar verschillen technieken en toepassingen getest. We hebben onder andere gekeken naar geschikte locaties, samenwerking en afstemming, gebruik van lokaal opgewekte energie en bovenal: Slim laden en Vehicle-to-Grid (V2G). Alle opgedane kennis én onze kennisproducten over het aanleggen van slimme laadpleinen vind je op deze plek.

Nieuws

Einde berichten