Stand van zaken laadinfrastructuur EV in Nederland

datum: 8 februari 2022
tijd: 13:00 – 14:00 uur

Waar staan we precies wat betreft laadinfrastructuur in Nederland? Wat hebben we al bereikt in de afgelopen jaren en welke opgaven liggen er nog voor ons? Het begin van een nieuw jaar lijkt NKL een mooie gelegenheid om een stand van zaken op te maken. Die presenteren we op dinsdag 8 februari tijdens onze eerste digitale Kennisshow van 2022.

NKL heeft een brede oriëntatie op de laadinfrastructuur in Nederland. We richten ons op het totale ecosysteem, maar ook specifiek op de ontwikkelingen rondom personenvervoer en de logistieke sector. Deze drie thema’s laten we ook de revue passeren tijdens de Kennisshow ‘Stand van zaken laadinfrastructuur EV in Nederland’.

Ecosysteem
Wat zijn de nationale en internationale ontwikkelingen in de markt van EV laadinfrastructuur? Welke nieuwe verdienmodellen zijn er? En wat is het belang van goede informatie en een transparante markt? Het zijn vragen die mede bepalen hoe en wanneer de EV-markt verder kan/zal groeien. Tijdens de Kennisshow zullen we vertellen over de Proeftuin Slimme Laadpleinen, waarin de mogelijkheden van slim laden worden verkend. We lieten al een benchmark prijstransparantie uitvoeren en er is een servicebenchmark in de maak. We zullen ook het belang van samenwerking in de keten bespreken. Dan hebben we het over de uitwisseling van informatiebronnen en de botsende belangen die verschillende actoren in de markt kunnen hebben.

Personenvervoer
Zowel de vraag naar als het aanbod van laadinfrastructuur voor personenvervoer is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Waar staan we nu? Hoe nemen we de eindgebruiker mee? Op welke manier kunnen gemeenten versnellen? Op welke manier kan NKL gemeenten ondersteunen? Denk bij die laatst vraag aan het opstellen van een laadvisie en/of plaatsingsbeleid. Dit zullen we nader toelichten, waarbij we ook vooruitblikken op onze producties die in de maak zijn.

Logistiek laden
De aandacht voor logistiek laden wordt steeds belangrijker. Vanaf 2025 gelden steeds strengere emissie-eisen voor logistieke bedrijven in de zero emissie zones. Wat is de stand van zaken van elektrisch aangedreven logistiek? Hoeveel elektrische bestel- en vrachtvoertuigen zijn er nu? Wat is de prognose voor aantal elektrische logistieke voertuigen in 2030 en wat is daarvoor nodig? We geven een update vanuit de Kennis- en Actie-agenda van de NAL-werkgroep Logistiek.

Meld je aan!
Wil jij je aan het begin van het jaar laten bijpraten over de actuele ontwikkelingen rondom laadinfrastructuur? Heb je prangende vragen over bepaalde thema’s en onderwerpen? Meld je dan aan voor de Kennisshow op 8 februari. We starten om 13.00 uur en via de chatfunctie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Rond 14.00 uur zullen we de uitzending beëindigen.

Ja, ik meld mij aan voor de Kennisshow van 8 februari: