Stappenplan realiseren laadpalen in de openbare ruimte

Het realiseren van een laadpaal verloopt in een aantal stappen, waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Al deze stappen kan de gemeente zelf organiseren, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor het onafhankelijke aanvraagportaal laadpaalnodig.nl.

Onafhankelijk aanvraagportaal
Op het onafhankelijke aanvraagportaal kunnen elektrisch rijders eenvoudig een openbare laadpaal aanvragen bij woning of werk. Daarna kunnen gemeenten, exploitanten en netbeheerders samenwerken om de aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het resultaat is een snel en kostenefficiënt aanvraag- en behandelproces. Aanmelden kan via info@laadpaalnodig.nl.

Als een gemeente (nog) niet met het aanvraagportaal werkt, ziet de aanvraag er stapsgewijs zo uit:

Stap 1: Aanvraag en beoordeling
Aanvraag en beoordeling: een e-rijder doet een verzoek voor een laadpaal in zijn omgeving. Deze aanvraag komt meestal elektronisch binnen.

Om het aanvraagproces in goede banen te leiden wordt bij een concessie- of opdrachtenmodel vaak een ‘loket’ ingericht. Dit loket heeft een coördinerende rol, behandelt binnengekomen aanvragen en zorgt voor interne en externe communicatie.(Nieuw opgemaakte PDF link) Bij het vergunningenmodel loopt de aanvraag vaak via de reguliere organisatieonderdelen voor parkeerbeleid, APV-vergunningen en verkeersbesluiten. Onderstaande taken kunnen worden ondergebracht bij de gemeente en/of exploitant. Dit is afhankelijk van het gekozen model en de vastgelegde afspraken.

 • Communicatie met de aanvragers over de aanvraag en het verloop van het proces.
 • Beoordeling van de aanvragen.
 • Het maken van locatievoorstellen en afstemming met de verschillende disciplines die een oordeel dienen te vellen over de voorgestelde locatie.
 • Afstemming met exploitant en/of netbeheerder over bestaande en nieuwe laadpalen.
 • Voorbereiding van verkeersbesluiten.
 • Behandeling van binnengekomen bezwaren op verkeersbesluiten.
 • Opdracht geven voor inrichting parkeervakken.
 • Coördinerende rol bij de verplaatsing van laadpalen.
 • Algehele bewaking van het proces van aanvraag en realisatie.
 • Beheer data van bestaande laadpunten. 

De gemeente en/of de exploitant kijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die de gemeente stelt. Hoe kunt u beoordelen of het plaatsen van een laadpaal ook daadwerkelijk zinvol is?

Volg eerst de Ladder van Laden. Dit voorkomt dat parkeren op eigen terrein verschuift naar openbaar terrein. Er wordt getoetst of:

 1. Aanvrager kan laden op eigen terrein.
 2. Indien niet mogelijk, de aanvrager kan laden op een semipublieke locatie.
 3. Indien niet mogelijk, aanvraag wordt in behandeling genomen.

Aan het toekennen van een aanvraag worden meestal voorwaarden verbonden, zoals:

 • De aanvrager dient een elektrische auto te gebruiken of te gaan gebruiken. Dit wordt aangetoond met een kentekenbewijs, koopcontract of leaseovereenkomst. Soms worden er voorwaarden gesteld aan het minimale elektrische bereik van de auto.
 • Er mag geen laadpaal aanwezig zijn op een maximale afstand van meestal zo’n 200 tot 300 meter. De aanvrager wordt in dit geval gevraagd gebruik te maken van de bestaande paal. Mocht de bestaande paal veel gebruikt worden, dan kan men alsnog beslissen een laadpaal bij te plaatsen.
 • De aanvrager mag niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid. Wanneer iemand bijvoorbeeld een eigen oprit heeft, dan kan deze gemakkelijk een eigen laadpaal (laten) monteren.
 • Soms moet de aanvrager beloven minimaal een aantal keren per week de laadpaal te gebruiken.
 • Een aanvrager moet beschikken over een parkeervergunning, wanneer een laadpaal wordt geplaatst in gebieden waar men niet vrij mag parkeren.

Stap 2: Bepalen locatie laadpaal
Als een aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt een geschikte locatie gezocht. De locatiebepaling van een laadpaal is meestal een samenwerking tussen de gemeente en de exploitant. Vaak kijken verschillende medewerkers uit verschillende afdelingen van een gemeente hiernaar. De gewenste locatie moet ook technisch geschikt zijn.

Sommige gemeenten werken met een kaart waarop mogelijke locaties voor laadpalen al zijn vastgelegd. Zo is vooraf voor de aanvrager (e-rijder), gemeente en exploitant duidelijk waar laadpalen kunnen komen. Onder andere de gemeente Arnhem werkt met zo’n kaart.

Stap 3: Het nemen van een verkeersbesluit
Er is een verkeersbesluit nodig om de parkeerplaats exclusief te reserveren voor het laden van elektrische auto’s. Hier kan dan ook op worden gehandhaafd. Voordat een verkeersbesluit onherroepelijk is, moet een bezwaartermijn van meestal zes weken doorlopen worden. Het nemen van een verkeersbesluit is niet verplicht, maar zorgt ervoor dat de locatie beschikbaar blijft voor het laden van elektrische auto’s, en niet bezet wordt als ‘gewone’ parkeerplaats. Meer informatie vindt u in het artikel ‘parkeren en handhaven‘.

Stap 4: Het plaatsen en aansluiten van de laadpaal
Nadat een verkeersbesluit definitief is, kan de laadpaal worden geplaatst. De exploitant plaatst een bestelling voor de paal, regelt het energiecontract voor op de laadpaal en dient een aanvraag in voor aansluiting op het elektriciteitsnet bij de netbeheerder. Vervolgens zorgt de exploitant voor het plaatsen van de laadpaal, het realiseren van de netaansluiting (in overleg met de netbeheerder en ElaadNL) en het inrichten van de oplaadlocatie (in overleg met de gemeente).

Daarnaast worden de volgende acties ondernomen:

 • het informeren van de aanvrager;
 • het eventueel melden van graafwerk of het aanvragen van een inbreekvergunning;
 • het eventueel verlenen van een inbreekvergunning door de gemeente;
 • KLIC-melding door de netbeheerder;
 • het eventueel informeren van de afdeling handhaving over de nieuwe locatie;
 • het informeren van de verantwoordelijk persoon voor het plaatsen van een verkeersbord en eventuele wegmarkering, aanrijdbeveiliging en betegeling. Dit wordt soms ook uitbesteed aan de exploitant.

Stap 5: Beheren en exploiteren
Een laadpaal heeft onderhoud nodig. De wijze waarop het beheer en onderhoud plaatsvindt is afhankelijk van het gekozen uitvoeringsmodel. Meer informatie vindt u in het artikel exploiteren en beheren van laadpalen.