Startschot gezamenlijk aanpak laadinfra voor logistiek

De logistieke sector gaat verduurzamen. Binnen enkele jaren zullen we steeds meer elektrische bestelwagens en vrachtwagens op de weg zien. Daar is laadinfrastructuur voor nodig, zowel op privaat terrein als in de publieke ruimte. Op 10 september werd tijdens het Topsector Logistiek congres de basis van de Roadmap Logistieke Laadinfrastructuur gepresenteerd, die invulling geeft aan het ‘wat’, ‘wie’ en ‘hoe’.

In de roadmap staan feiten en verwachtingen over de elektrische toekomst van goederenvervoer. Maar vooral is het een actieplan om samen te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur. Voor dat actieplan is een goede rolverdeling nodig. Als die is ingevuld, wordt de definitieve roadmap gepubliceerd.

Urgentie
Die elektrische toekomst voor logistieke voertuigen komt sneller dan je nu misschien zou denken. In Nederland zijn ongeveer 852.000 Nederlandse bestelwagens en 140.000 vrachtwagens op de weg. Slechts 0,3 procent daarvan rijdt op dit moment elektrisch. Binnen afzienbare tijd wordt echter een omslag verwacht, onder meer vanwege de komst van zero-emissiezones in 2025 en een aantrekkelijker kostenplaatje voor elektrische voertuigen. Om de laadinfrastructuur voor al die voertuigen te realiseren moet er nog heel veel werk verzet worden. Er is daarom urgentie om nog intensiever samen te werken, waarmee snelheid en kwaliteit ons richting een goed laadnetwerk brengen.

Rolverdeling
Tijdens de bijeenkomst op 10 september was er volop gelegenheid om over de rolverdeling te brainstormen. De animo was groot; veel betrokken publieke én private partijen waren vertegenwoordigd. Overheden, marktpartijen, brancheverenigingen en netbeheerders voelen de urgentie van dit onderwerp. De deelnemers concludeerden dat er met elkaar een stevige regie op het proces nodig is. Ook was iedereen het erover eens dat de opstartfase nu al begint; partijen kunnen en moeten aan de slag. De deelnemers aan de lunch konden hun gedachten over het wie, wat en hoe op placemats opschrijven. Van die mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt; deze inbreng wordt verwerkt in de definitieve versie van de roadmap.

Publiek-private samenwerking
Een van de inhoudelijk belangrijke conclusies van de bijeenkomst is dat de rol van de rijksoverheid anders is dan bij de uitrol van laadinfrastructuur voor personenauto’s. De verwachting is dat een groot deel van de laadinfra voor de logistieke sector op privaat terrein wordt gerealiseerd. Dat betekent echter niet dat overheden aan de zijlijn staan: goede afstemming tussen publieke en private partijen is juist noodzakelijk om de opgave te laten slagen.

NKL stelde de conceptversie van de roadmap op, samen met de NAL-werkgroep Logistiek. De bijeenkomst werd georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN), de stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Partijen die deelnamen aan de bijeenkomst: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat; Provincie Zeeland; Transport en Logistiek Nederland; RAI vereniging; ElaadNL; Connekt/APPM; Dinalog; Evofenedex; Topsector Energie; Nationale Agenda Laadinfrastructuur; Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

Lees alvast een samenvatting van de roadmap

Ook meedenken? Neem contact op: logistiek@nklnederland.nl