Oproep voor ondernemers:
Denk mee met de subsidieregeling publieke laadinfra voor zwaar wegvervoer (SPULA)

Ben jij een logistiek bedrijf met zware voertuigen of een Charge Point Operator (CPO)? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt deze ondernemers via een internetconsultatie te reageren op een nieuwe subsidieregeling voor publieke laadinfra voor zwaar wegvervoer. Jouw inbreng helpt om de regeling zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk van opladen van zwaar wegvervoer. De internetconsultatie is geopend tot en met zondag 17 maart 2024. De verwachting is dat de subsidieregeling rond de zomer 2024 wordt opengesteld.

De subsidieregeling vergoedt een deel van de kosten voor de aanleg of uitbreiding van een publiek toegankelijke laadlocatie voor zware voertuigen (M3, N2 en N3). Daarnaast verstrekt de regeling ook subsidie voor batterijopslag.

Voor wie is de regeling belangrijk?
De regeling is bedoeld voor ondernemers met zware elektrische voertuigen en voor bedrijven die investeren in laadinfrastructuur voor zwaar vervoer, zoals Charge Point Operators (CPO’s) en tankstation-exploitanten. De regeling zorgt voor meer mogelijkheden voor ondernemers om elektrische vrachtwagens onderweg op te laden en het vermindert de investeringskosten voor Charge Point Operators (CPO’s).

Waar kun je reageren en op welke punten?
Je kunt hier de subsidieregeling (SPULA) inzien en erop reageren. Reactie op alle onderdelen is mogelijk, maar het ministerie van IenW is vooral benieuwd naar de volgende punten:

  • Gaat een batterij helpen bij het versneld realiseren van een project?
  • Zijn de technische eisen aan de laadlocatie passend voor het beleidsdoel?
  • Is de termijn van 24 maanden voor realisatie te kort, te lang of precies goed?
  • Moet er in het eerste jaar van de regeling meer of minder gestuurd worden op locaties dan voorgesteld?
  • Is de eis van maximaal 2 locaties per aanvrager per week acceptabel?

Wat gebeurt er met je reactie?
Aan de hand van de reacties neemt het ministerie IenW de subsidieregeling nogmaals onder de loep De regeling wordt in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Dan zijn ook de startdatum en het budget van de regeling bekend. De verwachting is dat de subsidieregeling rond de zomer van 2024 wordt opengesteld.

Wat is het doel van de regeling?
Het doel is de uitrol van logistieke laadinfrastructuur te versnellen, wat op zijn beurt de transitie naar schone mobiliteit bevordert. Zo komen er meer mogelijkheden om elektrische vrachtwagens onderweg op te laden. Hierdoor kan Nederland ook op tijd voldoen aan Europese regelgeving voor voldoende aanbod publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Het budget voor deze regeling is afkomstig uit het klimaat- en transitiefonds.

Hoe zit het met de subsidieregeling voor laadpalen op eigen terrein?
Het ministerie van IenW werkt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook aan een nieuwe subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Deze regeling vergoedt aan ondernemers een deel van de aanschaf en plaatsing van laadpalen op eigen terrein, zoals een distributiecentrum of bedrijventerrein. De internetconsultatie voor deze regeling start naar verwachting over enkele weken.