Terugblik kennisshow Slim laden van 23 januari 2024

Slim laden: hoe doe je dit zo duurzaam mogelijk?

Vragen en antwoorden vanuit de kennisshow

 • Ik zie in de slide V2G staan. Zijn de diverse onduidelijkheden rond V2G (zoals dubbele energie heffing, garantie op HV batterij, BTW (uitspraak hooggerechtshof in 2013) etc) reeds opgelost?
  Nee, deze zijn nog niet allemaal opgelost, We zien wel dat meer OEM’s de techniek ondersteunen. De focus lijkt echter vooralsnog op thuis-use cases te liggen. Bij VW zien we dat er limieten op het gebruik van V2G zijn gezet, dit beschermt de batterij. Voor de regulatorische barrieres zijn verschillende rapporten (PWC) beschikbaar.
 • Wie zet de knop om, zodat er ook geknepen wordt? Is dat de CPO, de netbeheerder of anders? En wie ziet daarop toe, waar liggen de verantwoordelijkheden?
  De CPO in afstemming met de concessieverlener. In dit geval is MRA-E de partij die de kaders heeft meegegeven en hierbij zoveel mogelijk nastreeft dat de EV-rijder er geen last van ondervindt. Belangrijk controlemechanisme hierbij is het aantal klachten dat binnenkomt op de palen die worden ingezet om ‘te knijpen’.
 • Waar liggen de verantwoordelijkheden voor slim laden?
  Zie bovenstaande vraag. De concessieverlener stelt kaders op en controleert, monitort.CPO voert Slim laden door op de laadinfra in samenwerking met een aggregator, in dit geval TotalEnergies en GreenFlux.
 • Is het ook nuttig om Netbewust Laden in te schakelen bij bijvoorbeeld het overschrijden van Power Quality grenzen? Dus niet alleen focus op belasting?
  Power Quality (PQ) issues worden voornamelijk veroorzaakt door omvormers in de auto of elders. Als we slim laden toepassen om PQ te verbeteren, gaat dat ten koste van flexibiliteit voor andere doelstellingen. Er zijn verschillende normen rondom PQ waar ElaadNL actief op test. Hiermee zou het niet nodig moeten zijn om slim laden ook voor dit doeleinde in te zetten, hoewel het technisch wel mogelijk is.
 • In hoeverre wordt er rekening gehouden met de energie efficiëntie bij lagere vermogens? Dit kan een serieuze impact hebben op de kosten.
  Hier wordt rekening mee gehouden, daarom wordt tot nu toe slechts ‘geknepen’ tot 8A. Bovendien laten testresultaten van oa ElaadNL zien dat de efficiëntie minimaal wordt beïnvloed bij de meeste EV’s.  Anderzijds zou een ‘aan-uit’ algoritme beter zijn voor de efficiency, echter kan het verwarrend zijn voor EV-rijders als een sessie af en toe wordt onderbroken. Dit onderzoeken we in verschillende proeven.
 • Een bedrijf kan aanspraak maken op de MIA met bedrijfsmiddelen code G 3720. Maar wat is een slim laadpunt?
  MRA-E realiseert gratis laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Hierbij kun je dus geen aanspraak maken op de MIA laadpaal subsidie, want de laadpaal wordt gratis geplaatst mits je voldoet aan de eisen die MRA-E stelt: o.a. dat je niet zelf beschikt over een oprit en de auto geregistreerd staat op het huisadres/aangetoond kan worden dat je wilt laden op je werkadres.
 • Wordt er totaal geen rekening gehouden met de efficiency?
  Het is onduidelijk in welke context deze vraag is gesteld en daarmee moeilijk om hier een goed antwoord op te geven.Wellicht wordt hiermee bedoeld dat je om een auto met behulp van slim laden vol te laden, langer aan de laadpaal moet hangen? Dat klopt, er is een langere connectietijd nodig om vol te raken, maar uit ervaring blijkt dat er maar zeer weinig (nagenoeg géén) EV-rijders zijn die ’s nachts hun auto van de laadpaal afhalen als deze volgeladen is. Het slim laden gebeurt op dit moment alleen in de avonduren met een verplaatsing naar de nacht. Als men toch sneller opgeladen wil raken, kan altijd de ‘opt-out’ mogelijkheid worden gebruikt.
 • Worden de openbare laadpalen dan niet bv. de hele nacht bezet?
  Jawel, maar dat worden ze zonder slim laden ook al. In het Nationaal Laadonderzoek, dat drie keer is uitgevoerd, en in diverse Slim Laden proeven blijkt telkens weer dat auto’s die eind van de middag/begin van de avond starten met laden in de regel niet verplaatst worden tot de volgende ochtend.
 • Iets heel anders, heeft een eMSP een bankvergunning nodig volgens de Nederlandse wet?
  Vragen mbt tot eMSP’s kunnen bij eViolin worden gesteld.  
 • Hoe zit het met de privacy en het data gebruik?
  De data die gebruikt wordt voor monitoring van laadsessies en het geven van stuursignalen is volledig geanonimiseerd.
 • En valt vraagreductie ook onder het project; de duurzaamste auto is nooit gebouwd.
  Nee dit valt niet onder het project. Wel werkt MRA-E aan verschillende deelauto-projecten om ervoor te zorgen dat er zo efficient mogelijk gebruik gemaakt kan worden van auto’s. Uit onderzoek blijkt ook dat deelauto gebruikers gemiddeld minder kilometers rijden en de auto minder vaak gebruiken.  
 • Heeft slim laden een positieve invloed op de prijs voor de EV rijder? Oftewel wat is de stimulans om niet voor maximaal laden te kiezen?
  Nee, er is nu geen prijsverschil. We proberen vooral te benadrukken dat als je meedoet aan slim laden je ook een maatschappelijk doel dient, namelijk CO2 reductie of het ontlasten van het elektriciteitsnet. Kijk voor meer informatie eens op www.groenladen.nl
 • Zijn er situaties in de pilot geweest waarbij de ene slim laden doelstelling (lokaal netcongestie vermijden) strijdig was met een andere doelstelling (prijs of CO2 optimalisatie)?
  De hoofddoelstelling van RE-ESCAPE was CO2 optimalisatie. Daarnaast is het algoritme dusdanig ontworpen, dat de sturing zeer geleidelijk plaatsvindt. Wanneer de ‘piekuren’ voorbij zijn, wordt niet het volledig beschikbare vermogen in één keer vrij gegeven, maar zeer geleidelijk. Dit doen we om een extra piek te vermijden.
 • Wordt hier ook rekening gehouden met het door de auto aantal gebruikte fasen?
  Hier wordt inderdaad rekening mee gehouden tijdens het balanceren op paalniveau. Zo kunnen twee enkelfasige EV’s op een 25 A laadpaal allebei met 16A laden zonder dat we tegen beperkingen op de hardware aanlopen. Zodra één van de EVs driefasig is, moet er echter worden gebalanceerd, omdat dan minstens één van de fasen van de paal wordt gebruikt om beide EV’s van stroom te voorzien.
 • Zou een flexibiliteitsmarkt voor lokale netbeheerders een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van lokale netcongestie middels slim laden?
  Dit heeft hetzelfde consortium (MRA-E, TotalEnergies en Greenflux) getest binnen INCIT-EV in de stad Haarlem, gebruikmakend van het GOPACS platform. Uit deze proef is gebleken dat dit inderdaad mogelijk is. Resultaten volgen begin 2024.
 • Houdt het Gridshield systeem rekening met het lokale opwekvermogen in huishoudens bij het daadwerkelijke vermogen dat geleverd wordt aan het voertuig?
  Alleen indirect, het Gridshield reageert op het overschrijden van een vooraf ingestelde grenswaarde (die per gebied anders kan zijn). Het Gridshield weet niet waarom de grenswaarde wordt overschreden, maar probeert de overschrijding op te lossen door de aan het gebied gekoppelde flexibele verbruikers (laadpalen) een commando te sturen dat prioriteit krijgt over het lopende laadprofiel.
 • Is dit systeem sneller als de overspanningsbeveiliging van de particuliere zonnecel installatie?
  Daar hebben we het niet op getest. De overspanningsbeveiliging werkt ook anders, die schakelt een installatie uit bij spanningen boven 260V. Wij schakelen terug (niet meteen uit) bij overschrijden van de grenswaarde.
 • Waarom wordt ook hier (GridShield) weer gekeken naar Ampères ipv naar kiloWatten?
  Het maakt voor Gridshield niet per se uit waar we naar kijken, het gaat erom dat we een geschikte waarde meten om overbelasting van de kabel of transformator te voorkomen. Als er heel veel variatie in de spanningskwaliteit zit kan dat gevolgen hebben als je op Ampere stuurt, maar daar kun je rekening mee houden in de instelling van de grenswaarde en de dode band.
 • Kan dit ook werken met pauzeren ipv. lager vermogen?
  Daar hebben we het niet voor ontworpen, maar uiteindelijk kan het aantal iteraties leiden tot volledig pauzeren. In dat geval valt overigens te betwijfelen of het ingrijpen op de flex van het laden van auto’s heeft kunnen voorkomen dat de transformator overbelast raakte.
 • Zit GridShield niet in het domein van de netbeheerder? Of is dit ook met/voor de netbeheerder bedacht?
  Dit is inderdaad het domein van de netbeheerder en ElaadNL, de trekker van het project, is het kennisinstituut van de netbeheerders op het gebied van elektrische mobiliteit.
 • Kan dit ook werken met thuisladen?
  Ja, dat kan. Je hebt gewoon een ontvanger nodig en je moet weten waar het systeem naar moet luisteren.

Download hier de presentaties