Terugblik NKL Kennisshow: Laadvisie: een geïntegreerde aanpak voor personenvervoer, logistiek, deelmobiliteit en bouw - 25 juni 2024

  • We namen je mee in de belangrijkste ontwikkelingen waar je als gemeente mee aan de slag moet om tot een integrale laadvisie te komen. Om je op weg te helpen hebben we onze handreiking Visie en Beleid en het format integrale laadvisie vernieuwd.  
  • Met onze NKL Snellader: Een integrale laadvisie word je in een paar minuten wijzer over de vernieuwde handreiking.
  • Joram van Dam (Gemeente Amersfoort) heeft de afgelopen maanden de integrale laadvisie voor de gemeente Amersfoort opgesteld en vastgesteld. Hij vertelde hoe ze dit hebben aangepakt, welke keuzes ze gemaakt hebben en hoe ze hier de komende jaren mee verder gaan. Ook gaf hij een aantal praktische tips voor andere gemeentes.  
  • Robert van den Hoed (NKL Nederland) ging in op het onderdeel Logistiek in de laadvisie. Maar hoe ga je om met het laden van bestelbussen in woonwijken? En hoe kun je bijdragen aan een landelijk basisnetwerk voor het onderweg laden van vrachtvoertuigen? 
  • Matthijs Kok (Gemeente Utrecht) liet zien hoe de gemeente Utrecht laadbeleid heeft ontwikkeld voor zero-emissie bouw (bouwlogistiek en mobiele werktuigen). Welke stappen hebben zij gezet om aan te sluiten bij de integrale laadvisie?
  • In een paneldiscussie bespraken de aanwezige sprekers de uitkomsten van de Mentimeter.

Download hier de presentaties

Bekijk hier de Kennisshow terug