Testen Smart Charging en Vehicle to X met elektrische auto’s op slim laadplein in Culemborg

Op 27 oktober heeft er op het met zonnepanelen overdekte laadplein in Culemborg een test plaatsgevonden met elektrische voertuigen. Het doel was het testen van smart charging en vehicle to X en meer specifiek vehicle to vehicle. In hoeverre en op welke wijze is het mogelijk om op een laadplein met een voertuig acht andere voertuigen te laden? En kan vehicle to X ook worden meegenomen in de balancering?

Op steeds meer plekken in Nederland worden laadpleinen gerealiseerd, zodat veel elektrische auto’s tegelijk kunnen laden. Op deze pleinen worden op een enkele netaansluiting meerdere elektrische voertuigen tegelijk opgeladen. In de meeste gevallen zijn de laadpleinen niet helemaal bezet met elektrische auto’s. Maar wat gebeurt er als dat wel het geval is? En is het mogelijk met een ontladende auto acht andere auto’s op te laden? Dat wilden de onderzoekers van ElaadNL met technische partners Venema en Maxem graag weten. De gemeente Culemborg stelde het laadplein op de Hendrik Marsmanweg beschikbaar voor de test. Vrijstad Energie stelde deelauto’s ter beschikking. Met de aanwezigheid van de elektrische auto’s op een zonnige herfstdag kon het testen beginnen.

Smart Charging
Eén van de eerste testen was het Smart Charging protocol. Hierbij werd gekeken hoe de beschikbare energie eerlijk verdeeld kon worden over de ladende auto’s. Nadat de verschillende Smart Charging algoritmes waren geactiveerd, reageerden de auto’s hierop door sneller en soms langzamer te laden. Alles om de beschikbare stroom eerlijk te verdelen tussen de ladende auto’s.

V2X
Energie gebruiken uit een elektrisch voertuig voor andere doeleinden wordt ook wel V2X of Vehicle to everything genoemd. Hierbij wordt er energie ontladen uit het voertuig om bijvoorbeeld je huis van energie te voorzien (vehicle to home: V2H), energie terug te geven aan het elektriciteitsnet (vehicle to grid: V2G), een specifiek apparaat rechtstreeks te voeden (Vehicle to Load: V2L), of, zoals getest binnen deze proef, een ander voertuig mee op te laden (Vehicle to Vehicle: V2V).

V2V
Tijdens de proef op het laadplein werd er, in een aantal verschillende scenario’s, energie gebruikt uit een bidirectioneel voertuig om andere voertuigen mee op te laden of sneller te laten laden. Vanuit het laadpaal beheersysteem ontvingen de laadstations gelijktijdig berichten om te laden dan wel te ontladen, waarbij de gevraagde ontlaadsnelheid en de gevraagde laadsnelheid aan elkaar gelijk waren. Dit om te detecteren of er verschillen zijn in het moment van uitvoer van de instructies, alsmede of er verschillen aanwezig zijn tussen de hoeveelheid teruggeleverde en afgenomen energie. Tijdens de proef is daarvoor een meter geïnstalleerd waarmee data is verzameld. Zodra deze data is geanalyseerd kan de verkregen kennis gebruikt worden om V2V laden te optimaliseren.

V2G
De energie kwam tijdens de test uit drie verschillende bronnen: de zonnepanelen op het dak, het elektriciteitsnet en een auto. Dit laatste was met name bijzonder omdat de auto dus energie beschikbaar stelt aan de andere ladende auto’s. In de praktijk gebeurt dit nog niet vaak, maar vanuit de markt is hier wel steeds meer vraag naar. Bovendien is het een veelbelovende techniek om in de toekomst een auto te gebruiken als batterij op wielen.

Proeftuin slimme laadpleinen
Het laadplein in Culemborg en de test maken deel uit van de Proeftuin Slimme Laadpleinen. Met dit project zijn 46 slimme laadpleinen in 19 gemeenten gerealiseerd. In totaal worden 489 laadpunten gerealiseerd. Bijzonder aan de proeftuin is dat het niet alleen gaat om aantallen. Belangrijk is ook de innovatie. Zo worden technieken als smart charging en vehicle to X (V2X) getest om te leren hoe die het beste toegepast kunnen worden.

Wil je meer weten over hoe je slimme laadpleinen kunt aanleggen? Kom dan 14 december naar ‘Slimme laadplein – de proeftuin voorbij!’.