Tool inschatting vermogensvraag bij bouwprojecten

Hoeveel laadcapaciteit heeft een bouwproject nodig? NAL lanceert nieuwe, praktische vermogenstool

De beschikbaarheid van een goede laadinfrastructuur is een van de belangrijkste uitdagingen bij emissieloos bouwen. Hoe kun je er in aankomende infra-opgaven nu voor zorgen dat deze goed op orde is? Om een betere inschatting te kunnen maken van de nodige vermogensvraag op de bouwplaats, heeft Summit Engeneering samen met SD klimaatadvies in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) een praktische tool ontwikkeld. Deze is tijdens de kennissessie Laden op de Bouwplaats op 23 februari gelanceerd.

Op het moment dat er met elektrisch materieel gewerkt wordt, is op de bouwplaats een netaansluiting met een grotere capaciteit nodig dan de gebruikelijke bouwaansluiting. Deze moet op tijd aangevraagd worden bij de netbeheerder. De wachttijden zijn langer en vaak is het niet meer mogelijk om een grotere aansluiting op de locatie te krijgen. Het is dan ook van belang om al voordat een project van start gaat, inzicht te krijgen in de nodige vermogensvraag van de gebruikte machines. Is er voldoende laadcapaciteit op de bouwplaats aanwezig? Of moet hiervoor nog iets aanvullends geregeld worden? Zo zorg je ervoor dat de laadinfrastructuur bij de start van het project al goed op orde is.

Rotterdam, 5 september 2022. Een grote elektrische statische wals en een kleine elektrische tandemwals

In kaart brengen
Met deze nieuwe, praktische tool kun je het nodige vermogen voor de meest voorkomende binnenstedelijke bouwprojecten eenvoudig in kaart brengen. Denk hierbij aan: rioolrenovatie, herinrichting straten, nieuw asfalt, sloopwerk en funderingswerkzaamheden.

De komende tijd worden steeds meer elektrische machines ingezet op bouwprojecten, de opgedane praktijk ervaringen worden in deze tool verwerkt. Naar verwachting komt er de tweede helft van 2023 een 2.0 versie.

Aan de slag!
Op de website van NAL vind je meer informatie over de vermogenstool en kun je deze eenvoudig downloaden.