‘Uitrol elektrische laadinfra kan slimmer en integraler’

“Elektrisch vervoer en daarmee de laadinfrastructuur moet een integraler onderdeel worden van de energietransitie.” Dat zegt NKL-directeur Roland Ferwerda in een gesprek waarin hij terugblikt op 2021 en de plannen voor komend jaar ontvouwt. 

Terugkijkend naar 2021 noemt Ferwerda de samenwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en de NAL-regio’s als een belangrijke stap vooruit. “Het was het eerste volledige jaar van de NAL-regio’s. Ze zijn bemenst, de werkgroepen zijn ingericht en de plannen krijgen vorm in de praktijk. We zijn hierdoor op stoom gekomen met de uitrol van laadinfra in heel Nederland. NKL gaat een constructieve samenwerking aan met de NAL-regio’s om de uitrol te versnellen. Dat is mooi om te zien en dat doen we goed.”

Bredere samenwerking
De bredere samenwerking die NKL in 2021 nadrukkelijker is aangegaan is nodig. De groei van elektrische voertuigen zet door en laadinfrastructuur moet altijd voldoende aanwezig blijven. Maar ook internationaal liggen er uitdagingen. Europa gaat zich namelijk steeds nadrukkelijker mengen in hoe de markt eruit komt te zien. Belangrijk dus om de Nederlandse uitgangspunten en aanpak voor het voetlicht te brengen, zoals de open markt en de brede toegankelijkheid van laadpunten (roaming). De NKL-directeur illustreert dit met een voorbeeld. “Nederland zegt bijvoorbeeld: je kunt heel goed met een abonnementsmodel op alle laadpunten laden. Maar als Europa zegt: alle laadpunten moeten een creditcard- of betaalterminal hebben, dan is dat een kostbare oplossing voor een probleem dat wij niet hebben.”

“Dat staatssecretaris Steven van Weyenberg langs kwam om de ‘gouden lessen’ van de Proeftuin Slimme Laadpleinen in ontvangst te nemen was een kroon op het werk.” 

Veel veldwerk
Daarnaast is Ferwerda ook trots op drie thematische highlights van NKL. Ten eerste de Proeftuin Slimme Laadpleinen. ‘Heel mooi dat de eerste fase van dit programma is gerealiseerd en dat we kunnen leren van de ervaringen.’ Dat staatssecretaris IenW Steven van Weyenberg langs kwam om de ‘gouden lessen’ in ontvangst te nemen was een kroon op het werk. 

Het tweede thema is wat hem betreft logistiek laden en dan met name de Kennis- en actieagenda Logistiek. “Met die agenda zijn nu alle vraagstukken geordend en geprioriteerd en krijgen we de opgave steeds concreter.” Ook het Future of Charging Seminar noemt hij een logistiek hoogtepunt; de vele partijen die daar hun ervaringen deelden, elkaar inspireerden en waar de urgentie van samenwerken werd onderstreept.

Als derde punt noemt hij Laden Zonder Verrassingen met de nadrukkelijke focus op de EV-rijder, en in het bijzonder de benchmark prijstransparantie. “Prijstransparantie is ontzettend belangrijk, want als een EV-rijder niet weet hoeveel laden kost, dan zorgt dat voor veel frustratie bij EV-rijders. Het is nu voor het eerst dat er door de hele sector heen een methodiek is ontwikkeld, die de prijs vooraf, tijdens en na het laden inzichtelijk maakt. Hier is zoveel veldwerk voor gedaan, echt een enorme prestatie.”

Accenten 2022
Gevraagd naar de accenten voor 2022, noemt de NKL-directeur wederom Laden Zonder Verrassingen en logistiek laden. “Met Laden Zonder Verrassingen gaan we door, onder andere met een servicebenchmark, de eerste in Europa. En we gaan het klachten- en meldingenproces volwassen maken, samen met de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en de marktpartijen.” Ook logistiek laden zal veel aandacht krijgen. “We zullen in nauwe samenwerking met onder andere ElaadNL, gemeenten en logistieke organisaties gedetailleerder gaan kijken naar de plekken waar pieken in laadvraag te verwachten zijn, namelijk op bedrijventerreinen. Hier moeten we anticiperen op de verwachte laadvraag, onder andere als gevolg van de zero-emissiezones in 2025.” In 2022 zullen daartoe enkele kennisproducten voor logistiek worden ontwikkeld, waaronder een stappenplan Prognoses op bedrijventerreinen, kondigt Ferwerda aan.

Sluit je aan
Het derde accent is de verbinding die NKL wil leggen met de Regionale Energiestrategieën (RES). Of eigenlijk gaat het om een nog bredere verbinding. Ferwerda: “We willen dat elektrisch vervoer en daarmee laadinfra een integraal onderdeel wordt van de energietransitie; dat het een onderdeel wordt van de landelijke en gemeentelijke coalitieakkoorden. Dit betekent in de praktijk vooral een oproep tot meer harmonisatie en samenwerking. Niet als dorp je eigen oplossingen zoeken, maar kijken waar je kunt aansluiten. En in plaats van losse initiatieven een concreet meerjarig laadplan waarin alle mogelijkheden worden gebruikt voor optimaal laadgemak.” Kortom: maak samen meer integrale plannen en breng kennis bij elkaar, aldus Ferwerda’s oproep.

Kennisniveau opkrikken
Het brengt Ferwerda tot zijn slotwoord, namelijk dat om die samenhang te realiseren, andere competenties nodig zijn. “Naast de grote schaarste in technici missen we ook experts met kennis van laadinfrastructuur. Het is zaak om het kennisniveau op te krikken en te verbinden met alle andere onderdelen van de energietransitie, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, planologie en elektrische systemen.” NKL draagt daarom bij aan een verkenning en aanpak voor opleidingen, een van de onderdelen van de zogenaamde Human Capital Agenda.

Meer weten?

‘Onze rol als inspirator, verbinder en kennisdrager nog verder uitbouwen’

“Ik ben trots op het afgelopen jaar en de prestaties van het NKL. Hoogtepunt voor mij was het seminar Future of Charging. Daar hebben we onze stakeholders inspiratie kunnen inspireren voor de weg naar zero-emissie stadslogistiek. Echt de kern van onze rol bij het NKL.”

“Komend jaar hoop ik dat we de rol van inspirator, verbinder en kennisdrager nog verder kunnen uitbouwen. Dit gaan we doen door alle kennis die we hebben nog beter te benutten. Dat is een echt ware schat, soms nog iets te verborgen. Daardoor worden wielen opnieuw uitgevonden. Dat is zonde van de tijd en het geld. Samen gaan we deze transitie gewoon sneller realiseren. Want één ding is zeker, de toekomst is elektrisch.” 

Nancy Kabalt, bestuurder NKL

nancy kabalt