Veelgestelde vragen Living Lab Heavy Duty Laadpleinen

Over het project:

Het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is een proeftuin voor zware laadinfrastructuur waarin minimaal zes projecten hun kennis en de ervaringen die ze onderweg opdoen delen. Hiermee effenen ze het pad voor andere stakeholders. Het Living Lab komt voort uit de Roadmap logistieke laadinfrastructuur.

We gaan uit van tenminste zes projecten in verschillende NAL-regio’sin Nederland, die ieder hun eigen (innovatieve) aandachtsgebied hebben. Uitgangspunt is dat de projecten eraan bijdragen dat het basisnetwerk voor heavy duty laden zo snel mogelijk wordt opgeschaald. We kiezen voor projecten die een hoge impact hebben voor heel Nederland en samen een meerwaarde betekenen.

De laadoplossingen kunnen zowel in de openbare ruimte als op privaat terrein staan. Met het Living Lab willen we stimuleren dat laadpunten door meerdere partijen worden gebruikt, zodat de laadzekerheid groeit. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een laadpaal op privaat terrein gebruikt kan worden door derden.

We willen ervaring opdoen op technisch, financieel en organisatorisch vlak, zodat we op al deze terreinen ook lessen kunnen delen, in samenwerking met de Topsector Logistiek.

Over heavy duty laden:

Heavy duty laden begint bij 125 kW. Met andere woorden: wat voor personenauto’s geldt als snelladen, is voor zware voertuigen regulier laden. Er zijn zelfs al laders met een vermogen van 1 MW ontwikkeld. Bij de projecten die we binnen het Living Lab willen realiseren, gaan we uit van vermogens tussen de 300 en 500 kW. Voorwaarde voor deelname aan het project is dat er minstens twee laadpunten worden gerealiseerd. Een uitgebreide introductie tot laden in de logistieke sector is te vinden in de Handreiking laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector.

Vrachtwagens, bussen en binnenvaartschepen laden op hogere vermogens. Bestelwagens kunnen deze laadpunten benutten als snellader. Om de laadpunten zo efficiënt mogelijk te gebruiken, willen we in het Living Lab onder meer gecombineerd gebruik onderzoeken.

Voor het laden op hoog vermogen zijn zwaardere netaansluitingen nodig. ElaadNL, een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders, is bij het Living Lab betrokken. Een van de onderzoeksgebieden is hoe we slim energie kunnen balanceren.

Daarover verschillen de meningen. Om de transitie naar duurzaam zwaar vervoer mogelijk te maken, zijn vooralsnog alle oplossingen nodig, dus zowel elektrisch rijden als rijden op waterstof. Van de twee is elektrisch rijden op dit moment het meest ontwikkeld.