Veiligheid bij het laden van elektrische voertuigen

Het laadnetwerk voor elektrische voertuigen wordt steeds uitgebreider. We zien overal laadpunten verschijnen, ook op drukke plekken in de stad en in parkeergarages. De veiligheid van deze voorzieningen is daarbij van groot belang.

Het thema veiligheid beslaat twee gebieden: fysieke en digitale veiligheid. Bij fysieke veiligheid gaat het bijvoorbeeld om brandgevaar, bij digitale veiligheid om bijvoorbeeld hackgevaar. Het is voor gemeenten belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico’s op beide gebieden. De Werkgroep Veiligheid van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) biedt hierbij ondersteuning met factsheets en andere kennisproducten. De werkgroep bestaat uit verschillende partijen vanuit overheid, gemeenten, netbeheerders, markt, kennisinstellingen en branche-organisaties.

Onder fysieke veiligheid wordt verstaan:

 • Voertuigveiligheid van batterij-elektrische voertuigen
 • Verkeersveiligheid
 • Onderhoud en veiligheid
 • Brandveiligheid, incl afgesloten ruimtes
 • Te water geraking
 • Beschadiging batterij
 • Laadinfrastructuur

Onder digitale veiligheid (cyber security) wordt verstaan:

 • De interface gebruiker-laadpunt (zoals laadpas of app).
 • De interface laadpunt-voertuig (zoals een laadkabel).
 • Bescherming van het laadpunt tegen indringing.
 • De interface tussen laadpunt en backend van de CPO (inclusief de verbinding zelf).
 • Voorkomen dat de firmware van een laadpunt tijdens opslag en transport gewijzigd kan worden.
 • De toegangsmogelijkheid voor de laadpuntfabrikant ná installatie.
 • De interfaces tussen laadpuntexploitanten, MSP’s en roaming platforms.
 • De interface tussen CPO en netbeheerder (of andere smart charging partij).
 • Bescherming tegen indringing van de systemen van laadpuntexploitanten, MSP’s en andere partijen in de laadketen.

Naar al deze aspecten wordt onderzoek gedaan om mogelijke gevaren te herkennen en te voorkomen.

Brandveiligheid
Alle veiligheidspunten verdienen aandacht, maar omdat vooral brandveiligheid een veelbesproken onderwerp is, gaan we daar alvast dieper op in. Elektrische auto’s zijn niet brandgevaarlijker dan auto’s op fossiele brandstof. Wel verloopt een brand anders als er een elektrische auto bij betrokken is. Wat kun je als gemeente of bijvoorbeeld v.v.e. doen om gevaarlijke situaties te voorkomen? Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Opladen met ongeschikte kabels (mode 1, zie documentatie) kan gevaarlijk zijn. Het is goed om daar bij bewonerscommunicatie actief op te wijzen.
 • Zorg voor deskundigheid bij aanleg, beheer en onderhoud van laadinfra.
 • Zorg dat hulpdiensten goed op de hoogte zijn van verschillen in brandverloop en brandduur bij elektrische auto’s.
 • Als de locaties voor laadpalen worden bepaald, bekijk dan ook of deze bereikbaar zijn voor de brandweer.

Kennisoverzicht

Rapport Veiligheid en elektrische personenauto’s
Actueel overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten rond elektrische auto’s, inclusief veiligheid van laden. Het onderzoek is uitgevoerd in 2020.

Factsheet veilig opladen in parkeergarages
Achtergrond, tips en adviezen van Vereniging DOET.

Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen
Uitgebreide rapportage van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Veelgestelde vragen aan de brandweer
Praktische adviezen van de brandweer om de kans op brand te verkleinen; bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch.

Basisset AC-laadpalen: Programma van eisen
Hierin staan vereisten en aanvullende maatregelen voor laadpalen, onder meer voor fysieke veiligheid en cyber security.

Basisset afspraken laadpleinen
Hierin staan vereisten en aanvullende maatregelen voor laadpleinen, onder meer voor fysieke veiligheid en cyber security.