Verhaal uit de praktijk: hoe verloopt de uitrol van laadpalen als de vraag toeneemt?

In gemeente Delft zijn op dit moment 140 laadpalen, maar de verwachting is dat er alleen al dit jaar ongeveer een derde bijkomt. Net als in veel andere gemeenten neemt de vraag naar laadpalen toe. Hoe gaat Delft hiermee om? Dat vertelde Sander Winkes, beheerder wegen en verkeerszaken binnen de gemeente, tijdens de NKL Kennisshow op 16 maart.

De allereerste laadpaal van Nederland werd in 2013 in Delft geplaatst. Sindsdien is het aantal flink toegenomen. De 140 laadpalen die er nu zijn, zijn goed voor 280 laadpunten. Sander merkt in de aanvragen dat de behoefte aan openbare laadpunten een vlucht neemt.

Aanvraagproces

Hoe groter de laadbehoefte wordt, hoe belangrijker het is om het proces van aanvraag tot realisatie zo efficiënt mogelijk te doorlopen. Op dit moment duurt dat tussen de zes en negen maanden. De gemeente werkt nu aan een laadkader en een prognosekaart, waarop aangegeven staat waar laadpalen in de toekomst kunnen komen. “Als we dat weten, zijn we voornemens een groot verzamelverkeersbesluit te nemen”, vertelt Sander. “Daarmee kunnen we het proces een stuk korter maken.”
Voor het aanvraagproces maakt Delft gebruik van het aanvraagportaal laadpaalnodig.nl, net als alle andere gemeenten die deelnemen aan de concessie van Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland. “De portal wordt gebruikt om het hele proces van aanvraag tot plaatsing beter in kaart te krijgen en daardoor ook beter te kunnen sturen.”

Communicatie met bewoners

Sander vertelt dat op de verkeersbesluiten heel weinig bezwaren binnenkomen. Ook na plaatsing krijgt hij niet vaak te maken met negatieve reacties van omwonenden: “Eigenlijk hebben de meeste mensen niet zo heel veel problemen met laadpalen, tenzij die echt pontificaal voor een voordeur geplaatst worden. Op dit moment hebben we ook de luxe dat we kunnen kijken of het mogelijk is om ze aan de zijkanten van woningen te plaatsen. Maar er gaat natuurlijk in de toekomst een moment komen dat er zoveel laadpalen nodig zijn, dat dat niet altijd meer lukt.”
Een spanningsveld tussen EV-rijders en niet EV-rijders rond parkeerplaatsen is er op dit moment nog niet, maar hij kent gemeenten waar dit wel speelt. Het verzamelverkeersbesluit wil de gemeente gebruiken om bewoners goed te informeren over hoe de laadinfrastructuur er in Delft uit gaat zien.

Meebewegen met veranderende vraag

De grootste uitdaging voor Delft is om zo goed mogelijk mee te bewegen met de veranderende vraag. Sander ziet dat veel gemeenten manieren zoeken om daar goed mee om te gaan, bijvoorbeeld door strategische laadpalen te plaatsen of door prognosekaarten op te stellen. “Het is heel belangrijk dat je dat op een goede manier oppakt en op een goede manier neerzet, want het is de basis voor de komende jaren.”

Sander Wikkes vertelt in deze video over de uitrol van laadinfra in Delft: