Kennisdocumenten en tools visie en beleid

Hieronder vind je alle ondersteunende handreikingen, basissets en formats voor de ontwikkeling van visie en beleid op een rijtje:

  • Handreiking visie en beleid: biedt gemeenten handvatten om visie en beleid op te stellen voor de aanleg van publieke infrastructuur.
  • Formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen:
    • De startnotitie: strategische keuzes die je als gemeente moet maken over de beoogde gebruikersgroep.
    • De laadvisie, die ingaat op het type laadinfrastructuur, soort laadpunten.
    • Het plaatsingsbeleid: over het uitvoeringsmodel en de plaatsingsstrategie.
  • Samenwerkingsovereenkomst vergunningmodel is een standaardovereenkomst die gemeenten en CPO’s kunnen toepassen voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen in de publieke ruimte. Deze bestaat uit:
  • Handreiking snelladen elektrisch vervoer: helpt gemeenten om keuzes te maken rond gemeentelijke visie en beleid om snellaadinfrastructuur in te passen.
  • Handreiking realisatie laadpleinen: behandelt stapsgewijs het proces van het realiseren van een laadplein.
  • De Basisset AC-laadinfrastructuur behandelt alle technische en organisatorische keuzes voor de realisatie van AC-laadinfra (‘gewone’ laadpalen tot 22 kW). De basisset bestaat uit de volgende documenten:
    • Handleiding Contracteren bevat de belangrijkste afwegingen om laadpalen in te kopen, inclusief verwijzingen naar referentieprojecten van andere opdrachtgevende partijen.
    • Programma van eisen bestaande uit een set minimale eisen en een set beleidsspecifieke eisen.
    • Voorbeeldovereenkomst is een voorbeeldtekst die je als sjabloon kunt gebruiken voor je eigen overeenkomst.
  • De Basisset DC-laadinfrastructuur behandelt alle technische en organisatorische keuzes voor DC-laadinfra (snelladers). Bedoeld voor de logistieke sector en gemeenten die snelladers willen plaatsen.
 •  
 •