Antwoorden op de vragen die niet aan bod gekomen zijn tijdens de Kennisshow ‘Visie en beleid’ van afgelopen 5 juli 2022

 • Is er een algemene regel hoe om te gaan met het laden voor de deur, waarbij de kabel over de stoep loopt?
  Gemeenten maken een eigen afweging over omgang met verlengd privaat laden. Gezien de risico’s die bij de gemeente en de overige bewoners komen te liggen, wordt dit in veel gemeenten niet toegestaan. Om gemeenten te helpen een afweging te maken is het afwegingskader ‘Verlengd Privaat Laden’ opgesteld.
 • Hoe kan ik het beste omgaan met aanvragen voor het plaatsen van laadpalen op openbare parkeerplaatsen, waarbij de grond onder de parkeerplaats in private handen is?
  Hoewel deze parkeerplaatsen ‘openbaar’ zijn ga je als gemeente niet over deze grond en of daar laadpalen komen. Je zou de eigenaar van de grond wel kunnen wijzen op de aanvragen en stimuleren werk te maken van het aanleggen van laadinfra. Of CPO’s dat onder dezelfde voorwaarden willen doen als in de publieke ruimte, is nader te verkennen.
  Op dit moment wordt er vanuit NKL gewerkt aan de handreiking ‘Privaat laden’. Hierin wordt dit onderwerp besproken en tonen we voorbeelden hoe andere gemeenten dit oppakken. De handreiking verwachten we na de zomer te publiceren.
 • Mag een persoon aanspraak maken op de kleineondernemersregeling (KOR) en de BTW betaald over de EV in mindering brengen, gelijk aan PV panelen, bij V2G?
  Nee. Wel is er een Rijkssubsidie op de aanschaf van een elektrische auto. Voor 2022 is deze subsidiepot voor nieuwe auto’s echter al leeg, voor gebruikte auto’s kan er nog wel aangevraagd worden. Daarnaast klinkt momenteel de roep vanuit verschillende partijen om te kijken naar de mogelijkheid tot een subsidie op thuisbatterijen.
 • Wat voor participatietraject zit er vast aan het opstellen van de plankaarten door gemeenten? Krijgen inwoners de ruimte voor inspraak bij het opstellen van de plankaarten? En hoe organiseer je die inspraak?
  Niet iedere gemeente pakt dit hetzelfde aan. Het opstellen van de plankaarten wordt wel vaak gebruikt als moment om in gesprek te gaan met bewoners. In sommige gemeenten worden inspraakavonden georganiseerd.
  Afhankelijk van de partij die de plankaarten opstelt, is het mogelijk inwoners online te laten reageren op de plankaarten.

 • Hoe gaan CPO’s om met verlengde huisaansluitingen?
  Wij hebben hier geen voorbeelden van. Wel is het zo dat het voor een CPO minder interessant is om publieke laadinfra te plaatsen wanneer verlengde private aansluitingen zijn toegestaan. Voor bezoekers en forenzen kan het betekenen dat hun laadbehoefte niet wordt ingevuld, aangezien verlengde private aansluitingen geen publieke toegankelijkheid kennen.