Vragen en antwoorden vanuit de kennisshow Data & Laadinfrastructuur van 21 maart 2023

Introductie op het onderwerp

 

 • Privacy, GDRP: Welke data mag zonder DPA niet worden gedeeld? Ik hoor verschillende verhalen.
  Binnen de CDR-data gaat het hierbij primair om de ID van de gebruikte laadpas. Deze ontvangen wij als NDW momenteel geanonimiseerd van de CPO en kunnen wij niet terug herleiden naar een specifiek persoon.

 • Hoe verhoudt dit zich tot netcongestie?
  Inzicht in data rondom netcongestie speelt een steeds belangrijkere rol. Denk hierbij aan het opnemen van deze data bij het maken van plankaarten. Waar is ruimte op het net om ook te kunnen plaatsen? Data hierover op laag- en middenspanning spelen bij het uitrollen van laadinfrastructuur een belangrijke rol. Omgekeerd heeft de netbeheerder inzicht nodig in plannen van zowel markt als overheid om laadinfrastructuur te gaan realiseren, dan weten zij waar ze aanvullende vraag kunnen verwachten en mogelijk dus ook het elektriciteitsnet moet worden versterkt.

 • Hoe verhoudt zich dit tot de energie opgave m.b.t. de bestaande woningbouw?
  Mobiliteit is één van de vele energievragers. In de energietransitie moet straks alles op het net gaan passen. Data vanuit de verschillende domeinen moet gecombineerd worden om tot de beste keuzes en plannen te kunnen komen. Hier speelt met name gebruiksdata een belangrijke rol om smart charging toe te kunnen passen. Om te voorkomen dat overal het net verzwaard moet worden, speelt smart charging een belangrijke rol. Om dit goed te kunnen doen is inzicht, data, nodig in de laadsessie die gestart wordt.

 • Hoe verhouden de data zich tot de circulaire ambities? grondstoffen etc.
  Zoals in de kennisshow als voorbeeld aangegeven kunnen we door goed gebruik te maken van data het netwerk efficiënter inrichten, dus daardoor hoeven we minder laadinfrastructuur te plaatsen. Daarnaast geeft goed inzicht in de samenstelling van je laadoplossing (asset management) je betere mogelijkheden om specifieke onderdelen te vervangen.

 • Wat nou als ik een Alfen, een Easee en een Zaptec in een DLM netwerk wil zetten. Hoe kan ik de verschillende merken onderling laten communiceren?
  Voor het datalaadplatform maakt dit niet uit. De backoffice van de CPO van de betreffende concessie zorgt voor een homogene datastroom.

 • Hoe verhouden de data zich tot privacy/EU?
  De data wordt bij NDW opgeslagen volgens de voorschriften en regels die door het ministerie en Europa daarvoor zijn opgesteld. Dit doen wij als NDW nu ook al voor diverse andere datastromen conform dezelfde regelgeving.
Prognoses en plankaarten

 

 • Komen er incentives voor optimaal laad gedrag? bijv. kortingen?
  Exploitanten en regio’s maken hier hun eigen keuzes in. Voor nu heeft het eenvoudig en aantrekkelijk maken van elektrisch rijden vaak de prioriteit, hier past gedrag sturing niet altijd bij.

  Een technische complicatie is nog dat de laadpaalexploitant meestal geen direct contact en contract heeft met de e-rijder, waardoor kortingen niet goed terecht komen en weinig effect hebben. Onder optimaal laadgedrag valt ook slim laden. In het landelijke programma SLVI (Slim Laden Voor Iedereen) wordt hiernaar gekeken.

 • Hoe verhoudt dit zich tot hernieuwbare energie? o.a. afstemming etc.?
  Slim laden kan voor veel doelen worden toegepast, bijv. om netcongestie te verminderen en/of het gebruik van duurzame stroom te verhogen.
 • Is de RDW-data bruikbaar als veel EV’s (die in leasecontracten rijden) niet geregistreerd worden op het adres van de berijder, maar op adres van de lease-maatschappij?
  Jazeker, door middel van (landelijk) onderzoek en het toepassen van aanvullende databronnen wordt voor dit effect de data gecorrigeerd.
Transactie en monitoring

 

 • Wordt er ook proactief gestuurd op storingen vanuit transacties en monitoring vanuit de centrale database om de uptime te verbeteren?
  Bij de data ontvangst door NDW zal een validatie en plausibiliteitscontrole plaatsvinden van de data die op hoofdlijnen afwijkingen door storingen kan aangeven bij de leverende partij. Hier kunnen al aanwijzingen uit volgen dat er storingen zijn. De gezamenlijke monitoring die nu wordt opgezet heeft niet de juiste data en leverfrequentie om effectief aan uptime te kunnen werken. De samenwerkende partijen hebben onderhoud- en storingsinformatie wel in zicht en mogelijk gaan ze ook hier op samenwerken.

 • Is de gebruiksdata in de NAL ook beschikbaar voor derden?
  Op bepaalde aggregatieniveaus zal er openbare informatie beschikbaar komen, over het exacte niveau moeten de data-eigenaren nog een keuze in maken. Op evdata.nl wordt nu al laaddata gepubliceerd.
  @ Ruud, zijn deze rapportage te zien voor 3e partijen?
  “Dat is op dit moment nog niet concreet besproken. Initieel worden de dashboards, exportfuncties, rapportages en API beschikbaar gesteld aan de partners/concessie houders.”

 • Hoe verhoudt dit zich tot cyberveiligheid?
  Op hoofdlijnen geldt dat NDW alle systemen die online beschikbaar zijn bouwt volgens de BIO inclusief bijvoorbeeld verplichte two-factor authenticatie, en token systemen voor API-verbindingen.
  @ Ruud, gaat dit ook voor buiten NL beschikbaar komen? Europees bijvoorbeeld?
  “Dit is afhankelijk van welke keuze en strategie gehanteerd wordt op het gebied van het beschikbaar stellen van open data. Alle data die open beschikbaar gesteld wordt is ook buiten Europa beschikbaar. Welke informatie en tot welk detailniveau als open data wordt geleverd staat nog ter discussie.”
 • Wordt er ook data gedeeld over de niet gebruikte laadpalen? Bijv. is het aantal kWh per laadpunt berekend over de actieve laadpalen, of over alle laadpalen?
  Het aantal kWh wordt op het laagste niveau per laadpunt getoond. Of deze nu gebruikt wordt of niet. Dus over de gehele periode dat een laadpunt beschikbaar is voor laadsessies.

 • Het openbaar laden is vaak AC, zien jullie DC/snelladen als een manier om de capaciteit beter te benutten of juist niet?
  Elke laadoplossing kent typische gebruikersgroepen en toepassingen, maar er is ook overlap. Capaciteit is een ruim begrip, het kan o.a. gaan over ruimte, installatiecapaciteit en netcapaciteit. Snelladen heeft hoge vermogenspieken en vraagt daarmee in normale situaties meer netcapaciteit.

  DC/snelladen wordt soms gezien als alternatief voor regulier laden: door het gebruik van snelladers zijn minder reguliere laders nodig. Echter leent snelladen zich minder voor toepassing van slim laden.

 • Is er een tijdlijn met betrekking tot de beschikbaarheid van de API voor de data? Komt dit ter vervanging van het HvA datamodel?
  Uiteindelijk zal het landelijke dataplatform het systeem van de Hogeschool van Amsterdam vervangen, los van of het HvA systeem operationeel blijft of niet. Op dit moment is er nog geen concreet tijdspad voor de API-oplevering. Wanneer hier meer duidelijkheid over is zullen we dat als NDW aangeven en zo mogelijk ook via NKL en de NAL-regio’s. Let op: als er een uitgaande API komt voor laaddata voor derden dan zal dit in ieder geval een bepaalde mate van aggregatie in zich hebben.

Download hier de presentaties

Meer achtergrondinformatie